Boveneinder.jouwweb.nl
Home » Tarara!

Tarara!

Er is een land op de wereld, waar:

 

Je overal wordt bespied door camera’s, waar je nergens ‘vrij’ bent en waar je al bekeurd wordt voor een snelheidsovertreding van 1 kilometer per uur. De brandstof is er bijna het duurst van heel de wereld, dankzij een torenhoge accijns, waar zelfs belasting over belasting wordt geheven. Wil je er een auto kopen, betaal je een torenhoge belasting, BPM genaamd.

 

Binnen een aantal jaren moet je verplicht een klimaattransitie doorvoeren in je huis. Dat kost zo’n 60.000 euro. Terwijl de huizenprijzen al de pan uitrijzen, net als de huren. Als je er al aan een betaalbare woning kunt komen, want die gaan vooral naar mensen, die ongevraagd aankloppen en gratis geld, gratis ziektekosten en een gratis huis krijgen, ook nog ’s gratis ingericht met nieuwe spullen.

 

Telefoon- en internetverkeer kan er, dankzij een Sleepwet, vrijwel volledig worden afgetapt. De overheid kan je daardoor overal volgen, waar je heen gaat en weet alles van je.

 

Het is een land, waar de ziektekostenpremie torenhoog is en waar het dankzij torenhoge energiebelasting steeds meer onmogelijk wordt om je huis warm te stoken. Een land, waar de belastingen steeds sneller stijgen, maar de lonen als zo’n dertig jaar niet verhoogd zijn. De premier liegt alles aan elkaar, als hij keer op keer verzekert, dat mensen er echt op vooruit gaan.

 

Een steeds grotere groep migranten eist allerlei vermeende ‘rechten’ op en krijgt die ook. Onbeperkte verblijfsvergunningen, gratis geld en wie er als vluchteling kwam, gaat vrolijk op vakantie naar het land, waaruit hij/zij is gevlucht van de bijstandsuitkering, die maandelijks wordt bijgeschreven. Terwijl autochtone gezinnen niet eens op vakantie kunnen, uitgeknepen als ze worden.

 

Mensen die een bepaalde ideologie uit de 6e eeuw aanhangen, eisen steeds meer rechten op en nemen zo’n beetje de samenleving over. De meeste politieke partijen in dat land zijn het er mee eens, de partijen die het eigen cultuurgoed willen behouden, worden uitgesloten en uitgemaakt voor racisten of, nog erger, fascisten. Kinderen worden op school gehersenspoeld door vooral linkse leraren. Zo leren ze, dat rechtse politici slechte mensen zijn.

 

Over welk land heb ik het? Cuba? Rusland? China?

 

Nee…. Over Nederland.

 

Zou u in zo’n land willen wonen? Je zult er maar wonen….

 

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

Discussie tussen moeder en dochter

 

Van onder de douche:

MA! De douche is KOUD!

 

Ja, Cathelijne, dat klopt. Jij demonstreerde toch voor het klimaat? 5 minuten douchen is de max, voor het klimaat, daarom heb ik de warmwaterkraan in de keuken aangezet, als teken, dat je tijd om is!

 

Maar mam! Ik heb mijn haar nog niet eens gewassen!

 

Dat is jouw probleem, toch?

 

En je hebt geen schone slip voor me klaargelegd!

 

Nee, natuurlijk niet. Alles voor het klimaat he. Per week 1 slipje is genoeg. Wassen belast het klimaat. Fosfaten, watergebruik, energiegebruik…  Trek die van gisteren dus maar weer aan, voor de rest van de week.

 

Maar MAM! Daar zitten vlekken in!

 

Dan moet je beter uitkijken. Jij bent toch zo gecharmeerd van die klimaatplannen? Dat heeft z’n prijs!

 

Gatsie… Moet ik dan de hele week in hetzelfde ondergoed rondlopen?

 

Je bent toch zo voor het klimaat? Nou dan!

 

O ja, mam. Het waait, het regent en het is koud… Kun je me naar school brengen?

 

Nee.

 

Waarom niet? Anders doe je dat altijd!

 

Ga maar fietsen, Cathelijne. Is goed voor het klimaat… De beste klimaatdemonstratie die je kunt bedenken, in weer en wind op de fiets naar school.

 

Dat kleine stukje…?

 

Nee, niets dat kleine stukje. Uitstoot is uitstoot.

 

Heb je dan wel 10 euro voor me? Dan kan ik tussen de middag naar McDonalds?

 

Nee, want daar verkopen ze vlees en vlees eten is niet goed voor het klimaat. Trouwens, vanaf nu krijg je maar 2 gehaktballetjes per week.

 

TWEE per WEEK?

 

Jij bent toch zo enthousiast voor het klimaat, Cathelijne?

 

Dat ROTKLIMAAT ook!

 

Nou zeg je ’t zelf….

 

Mam, ik stop ermee. Ik wil gewoon met de auto naar school, mezelf lekker een kwartier douchen,  elke dag schone kleren en een hamburger eten wanneer ik dat wil! Volgens mij zijn die klimaatmaatregelen alleen maar verzonnen om ons te pesten!

 

Nee, om geld aan ons te verdienen. Maar blij dat je het inziet. Ik ga de auto starten, Cathelijne, dan is ie straks lekker warm als we instappen, dankzij de automatische klimaatregeling!

 

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Regeerakkoord en fractiediscipline leggen oppositie lam

 

Twee zaken leggen de politiek in Nederland vrijwel lam, het totaal dichtgetimmerde regeerakkoord en de fractiediscipline.

Regeerakkoorden behoren eigenlijk niet meer te zijn dan een simpele intentieverklaring tot samenwerken, waarin verder niets wordt geregeld en/of dichtgetimmerd. In de loop van de jaren is een regeerakkoord echter steeds gecompliceerder geworden. Van een simpele intentieverklaring tot samenwerking werd het een soort samenwerkingscontract, waarin zo’n beetje het totale beleid voor vier jaar wordt vastgelegd.

Op zich een goede basis voor een kabinet, zou de eerste gedachte kunnen zijn. Toch zit er een enorme adder onder het gras. Nederland is een land van meerderheidskabinetten. In het geval van Rutte3 een meerderheid van de helft plus één zetel. Zoals we bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2018 hebben gezien, is een politiek debat met zo’n totaal dichtgetimmerd regeerakkoord totaal nutteloos en in feite overbodig. De oppositie kan niet anders dan strijdend ten onder gaan en weet dat van te voren, gezien die ene vermaledijde meerderheidszetel van de coalitie. Die 74 oppositieleden zijn niet meer of minder dan een ‘lame duck’, een ‘lamme eend’, zoals dat in politiek jargon heet.

 

Zo ook bij de discussie over – daar komt ie weer – de dividendbelasting. Het was vooraf al een verloren wedstrijd. De afschaffing ervan is iets dat niemand wil, op premier Mark Rutte na en de top van Unilever en Shell. Het hele debat draaide eigenlijk om alechts een zinnetje: ,,Het staat in het regeerakkoord.” Inderdaad, de CU, D66 en het CDA konden blijkbaar niet anders dan tijdens de kabinetsformatie de afschaffing van de dividendbelasting slikken, op order van de VVD. Die het wijselijk niet in haar verkiezingsprogramma had gezet. Echt VVD, maar dat terzijde.

Het gevolg was wel een ellenlang debat over de dividendbelasting en met name het onnutte aspect van de afschaffing ervan, waarbij de oppositie uiteraard strijdend ten onder ging. Een debat, dat in feite niet gevoerd had hoeven worden, want de uitslag van de wedstrijd stond bij aanvang al vast. Evenals andere zaken die de burger raken, zoals de BTW-verhoging, weliswaar van alleen het laagste tarief, maar wel met maar liefst 50 (!) procent.  Want de fractiediscipline is de volgende hobbel: alle leden van de regeringsfracties stemmen altijd voor de voorstellen van het kabinet. Zo is dat eenmaal afgesproken. Dus niets ‘zonder last of ruggenspraak’ een oordeel vormen, maar alleen doen wat je gezegd wordt. Goed opgeleide Kamerleden gedegradeerd tot stemvee.

 

Wat er nu in feite gebeurt, is dat de meerderheid plus een, een dictaat oplegt aan de minderheid, de helft min een. Terwijl in een loepzuiver democratisch bestel de regeringspartijen ook oog en oor zouden moeten hebben voor wat de oppositie te berde brengt. In de huidige situatie zou je in principe de hele Tweede Kamer naar huis kunnen sturen en dan is er nog geen vuiltje aan de lucht: de oppositie is door het regeerakkoord en de fractiediscipline monddood, de regeringsfracties stemmen toch altijd met het kabinet mee. Waarom is er dan nog een Tweede Kamer? Wat is de functie nog van een oppositie? De kiezer de illusie geven, dat er in Den Haag democratisch wordt beslist?

In een loepzuivere democratie behoren regeringspartijen de mening van de oppositie te wegen. Zeker als de meerderheid zo dicht bij de minderheid ligt dan nu . Zeker op zo’n gevoelig onderwerp als de afschaffing van de dividendbelasting, die eigenlijk niemand ziet zitten.  Er is niets mis mee, om je als regeringspartijen te laten overtuigen door de kracht van argumenten, ook als die van een minderheid komen. Een kabinet zit er immers voor alle Nederlanders, niet alleen voor de kiezers van VVD, CDA, D66 en CU. Dankzij het dichtgetimmerde regeerakkoord en de fractiediscipline staat een groot deel van de Nederlandse kiezers nu in de kou. Dus kun je concluderen: Dit kabinet is er niet voor alle Nederlanders. Alleen voor hen, die er mee sympathiseren en wat betreft de afschaffing van de dividendbelasting  nog niet eens.

 

Dan snap je ineens, waarom het raadgevend referendum met stoom en kokend water moest worden afgeschaft.  Er zou eens een referendum over de dividendbelasting komen…

 

‘We rule this country’, was in de jaren tachtig het devies van het CDA. Het leidde de val van de partij in, die nooit meer goed is gekomen. De VVD is wel zo wijs, om dat niet met zoveel woorden te zeggen, maar uit hun gedrag blijkt duidelijk: ‘We rule this country’.

 

Hopelijk zien Rutte c.s. niet de kans om de voorstellen van Prinsjesdag nog voor de wisseling van de wacht in de Eerste Kamer er daar doorheen te jassen. Daar zouden de kaarten wellicht wel eens heel anders kunnen liggen. Je kunt alleen maar hopen, dat de Eerste Kamer volgend jaar in de nieuwe samenstelling voldoende lef heeft om de dreiging van een kabinetscrisis door Rutte naast zich neer te leggen. Want dat hij daarmee gaat dreigen, daar kun je gerust een flink bedrag op inzetten.

 

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

De lessen van de zaak Lilly en Howick

Een van de belangrijkste uitgangspunten van een regering is steevast; ‘Wij zwichten niet voor geweld en/of intimidatie’. Nederlandse gegijzelden in andere landen bijvoorbeeld worden om die reden niet door de Nederlandse overheid vrijgekocht door middel van losgeld. Een overheid, die zwicht voor intimidatie, kan namelijk wel inpakken. Die blijft het onderwerp van intimidatie, op hoop van zegen.

 

In het geval van Lilly en Howick is er echter wel gezwicht voor intimidatie en – naar verluidt – verbaal geweld. Acht vonnissen lagen er, die allen de overeenkomst hadden, dat moeder Armina en haar kinderen Lilly en Howick Nederland moesten verlaten, omdat Armenie een veilig land is. Dat Armina en haar kinderen er liever niet wilden wonen, is een andere zaak. Het verkrijgen van asiel in een land is totaal iets anders dan emigratie.

 

Beide kinderen liepen uiteindelijk weg. Wat een wonder. Ze hadden de dag, waarop het vonnis dat ze uitgezet moesten worden werd uitgesproken, al direct op het vliegtuig gezet moeten worden. Alleen zo ontkom je aan eindeloze discussies en vooral aan manipulaties. Wie denkt, dat de kinderen uit zichzelf wegliepen bij hun zogenaamde ‘grootouders’ in Wijchen, zit er ver naast. De vluchtauto stond bij wijze van spreken al klaar. Dit was een vooropgezet plan, om de uitzetting van de kinderen te dwarsbomen. Onder regie van moeder Armina en de Nederlandse instanties, die haar in Armenie begeleidden.

Dan de druk, die Armina vanuit Armenie uitoefende. Allereerst werkte ze niet mee aan het verkrijgen van een goede woning voor haar gezin, ze koos ervoor om op een kamer te blijven wonen. Vervolgens kon ze naar eigen zeggen niet voor haar kinderen zorgen, omdat ze er psychisch gezien onderdoor ging. Dan was er nog de ultieme dreiging: zelfmoord. Armina gijzelde hiermee het complete Nederlandse kabinet. Met een uiterst slimme, welhaast vuige actie.

Staatssecretaris Harbers moest inmiddels onderduiken vanwege dreiging met geweld, het verdient niet de schoonheidsprijs en is maar weer eens het bewijs, dat vanuit linkse kringen – nota bene enkele decennia nog overwegend pacifistisch – meer dreiging uitgaat dan van rechts.  Uiteindelijk besloot de staatssecretaris, ongetwijfeld gesteund door het kernkabinet, de kinderen maar te laten blijven.

 

Dat leidde direct tot een medisch wonder. Moeder Armina was ineens weer helemaal gezond en niet langer suicidaal. Lilly en Howick kwamen ineens weer boven water en waren intens gelukkig. Het geluk van moeder Armina kan helemaal niet op, zij mag in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen. Waar ze eerder werd afgewezen, is dat nu niet meer mogelijk, ze krijgt haar verblijfsvergunning. Dat heeft ze toch mooi geregeld door haar kinderen telkens te laten onderduiken en op de achtergrond niet alleen de vermoorde onschuld te spelen, maar ook de regie te voeren over een uiterst gecompliceerde actie om een plek in Nederland te bemachtigen. Met uiteraard een gratis woning, gratis ingericht, gratis zorgverzekering en maandelijks gratis geld en kinderbijslag. Wie denkt nog, dat Armina ooit nog gaat werken?

 

Denk overigens niet, dat ik het Lilly en Howick niet gun, dat ze in Nederland mogen blijven. Ze spreken uitstekend Nederlands, ze gaan hier naar school en dat ze door hun moeder ronduit zijn gebruikt, kunnen die kinderen niets aan doen.  Het gaat dan ook niet om Lilly en Howick, maar om het precedent, dat wordt geschapen. De uitstraling ervan op andere migranten, die hier louter om economische redenen hun geluk zoeken. Over de ene kant zielig doen, over de andere kant dreigen, dan zwichten ‘ze’wel.

 

Het belangrijkste is echter, dat de asielwet razendsnel op de schop moet, met name de procedures. Dat asieleisers tot vrijwel in het oneindige kunnen doorprocederen, is een lachertje. Migranten kunnen hier tien, vijftien jaar blijven, omdat ze maar blijven procederen door telkens de mazen van de wet op te zoeken, bijgestaan door juristen, die hier tonnen aan verdienen.

Het allerbeste is daarom de grenzen totaal sluiten voor alle migranten. Wil je dat als regering niet, is dat een keuze, die consequenties heeft. Dan moet je ook de moed hebben om de volgende stap te nemen: een snel en uiterst repressief toelatingsbeleid, waarin ‘nee’ook echt ‘nee’ is en de betrokkene dat binnen enkele dagen na aankomst al te horen krijgt, waarbij de afgewezen migrant dezelfde dat nog op een retourvlucht zit naar het land, waar hij/zij vandaan kwam.

Misschien dat luchtvaartmaatschappijen, net als transporteurs in Engeland, een boete kunnen krijgen als illegale migranten, die onderweg hun paspoort hebben verdonkeremaand, via hen binnenkomen. Dan wordt de controle aan de gate en in het vliegtuig vanzelf strenger, want luchtvaartmaatschappijen zitten uiteraard niet op hoge boetes te wachten. Veel migranten spoelen tijdens hun vlucht hun paspoort door het toilet. Met een boete in het vooruitzicht, gaan vliegtuigmaatschappijen daar echt wel maatregelen tegen treffen. Iets soortgelijks zie je ook op vrachtwagenterminals in Frankrijk en Belgie gebeuren.

Een migrant in een gesloten opvangcentrum plaatsen met zeer basale voorzieningen en binnen twee a drie dagen laten weten of hij toegelaten kan worden of niet, is menselijk en voorkomt misverstanden. Net als afgewezen migranten dan vervolgens binnen een dag weer op een retourvlucht te zetten. Geen valse hoop scheppen. Geen eindeloze procedures. Geen slimme asieladvocaten. Gewoon een helder ja, of nee. Daar is iedereen mee gebaat.

 

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Energietransitie: pyramidespel met ons geld

De gasprijs schrikbarend omhoog, Nederland en de zee totaal volbouwen met molentjes. Dat is in het kort de energietransitie. Om heel Nederland van het gas af te dwingen, wordt niet alleen het hier te lande gebruikelijke ‘prijsmodel’ ingezet, maar wordt de uitvoering van het totale plan bij gemeenten en regio’s gelegd. Een slimme zet van de regering, die eerder werd toegepast bij de zorgtransitie. Door de uitvoering bij lagere overheden te leggen, houden de partijen in ‘Den Haag’ namelijk schone handen. Gemeentebestuurders krijgen de zwarte piet, getuige het aantal wethouders, dat hierover de afgelopen jaren is gevallen.

 

Met de gastransitie hebben de regeringspartijen, aangevuld met het linkse smaldeel in de Tweede Kamer, een instrument in handen, om de bevolking financieel gezien totaal bij de keel te krijgen. Vooral de lager betaalden en de middengroepen zullen hierbij het gelag gaan betalen. Reken maar niet, dat de politiek ook maar enig mededogen aan de dag zal leggen jegens deze groepen.

 

Onbegrijpelijk, dat niemand hiertegen in het geweer komt, terwijl de totale energietransitie ons zwaar geld gaat kosten. Dat is mede ingegeven door de hel-en-verdoemenispreken van overheidszijde over het klimaat.

Inmiddels is er al een oplossing verzonnen: een woninggebonden lening voor huiseigenaren, om de woning klimaatneutraal te maken. Daarbij gaat de overheid totaal voorbij aan de vraag, of gezinnen zo’n extra woninggebonden lening wel kunnen opbrengen. Je zult maar een flinke hypotheek hebben en drie of vier schoolgaande kinderen, waarvan enkelen op het voortgezet onderwijs en dan ook nog de kosten van een woninggebonden lening moeten ophoesten. Een lagere energierekening compenseert dat echt niet en die woning betaalt de lening zelf echt niet terug. Woningcorporaties zullen best investeren in verduurzaming van hun woningbezit, maar daarna de huren flink opschroeven. Begrijpelijk, gezien de hoge kosten, corporaties zijn nu eenmaal geen filantropische instellingen. Maar de huurder krijgt het wel voor z’n kiezen. Een lagere energierekening is mooi, maar als de huurverhoging hoger uitvalt dan de besparing op energie – wat wel te voorzien is – betaal je per saldo dus meer per maand.

 

Daarbij komt nog, dat al die landschapsvervuilende windmolentjes ook nog ’s betaald moeten worden. Afgezien van de vervuiling van het landschap, valt nu al antwoord te geven op de vraag, wie deze wapperpalen gaat betalen. De rekening komt hoe dan ook bij de burger terecht, hetzij rechtstreeks, via een hogere engergierekening, hetzij via landelijke of gemeentelijke belastingen. Zelfs als bedrijven het volle pond aan energiebelasting moeten gaan betalen, is de burger de klos. Niemand buiten de overgrote meerderheid in Den Haag heeft immers de illusie, dat die bedrijven de prijzen van hun artikelen en diensten in dat geval niet zullen gaan verhogen. Overigens heeft de politiek zelf ook niet de illusie dat bedrijven filantropische instellingen zijn, ze houden wijselijk hun mond over dat onderwerp. De burger ziet het vanzelf wel.

 

De oplossing ligt niet in windenergie, niet in zonnepanelen. Beiden zetten geen zoden aan de dijk. De oplossing ligt in het importeren van gas uit landen als Rusland, Tunesie en Noorwegen, waardoor ons gasnet optimaal kan blijven functioneren. Gas is immers een zeer schone brandstof, die ten volle kan worden benut door het fijnmazige net van gasleidingen.

Voor het opwekken van stroom zijn de moderne thoriumcentrales uitermate geschikt. Op enkele plekken in de wereld draaien al zulke centrales, die relatief goedkoop stroom kunnen leveren. Dit zou voor Nederland ook een prima oplossing kunnen zijn.

 

Tot slot wil ik mensen aan het denken zetten. Vaak heb ik het over ‘saaie Vinexbewoners’, die bang zijn om in actie te komen, omdat ze vrezen voor het verlies van hun gezin, baan, hypotheek en hun auto met ongelimiteerde tankpas van de zaak. Beste Vinexbewoners, u hebt niets meer te verliezen. Als de energietransitie op deze voet doorgaat, bent u dat straks allemaal kwijt. Dan zit u naast uw hoge hypotheeklasten met de lasten van een woninggebonden lening, die ook nog eens de waarde van uw huis drukt. Kunt u dan nog in uw koophuis blijven wonen? Zo nee, wat is de impact op uw gezin? En als u het braaf gaat betalen, hoe doet u dat dan met de kosten voor school van uw kinderen? Kunt u ze nog te eten geven? Of wordt het armoe troef?

En denk maar niet, dat u die auto met ongelimiteerde tankpas van de zaak dan nog kunt behouden. Over een paar jaar zit u in een elektrische auto met een actieradius van 300 kilometer. Hoe gaat u dat doen, met die kampeervakantie naar Zuid Frankrijk? Dat is dan ineens enkele dagen reizen. Zo u dat nog kunt betalen. Hoe gaat u dat doen met een caravan achter een elektrische auto? Even de tank volgooien voor de Belgische grens op kosten van de zaak is dan ook verleden tijd, dus die vakantie wordt ineens stukken duurder. Dat wordt dus voortaan een vakantie in ‘Rundumhaus’.

Als u niet in actie schiet, bent u dat straks zeker allemaal kwijt. Misschien is het dan toch beter om daadwerkelijk in actie te komen. Fysiek, of met het rode potlood in aanslag. Dan is er nog een kans, dat u uw ‘priviliges’ behoudt.  Regeren is vooruitzien, maar een verstandige burger kijkt verder vooruit en plaatst vraagtekens bij alles, dat een overheid wil.

 

De energietransitie is niet meer dan een pyramidespel, waarbij zoveel mogelijk geld moet worden ingelegd, waarbij een  gegantische opbrengst in het vooruitzicht wordt gesteld, die nooit komt. Een verdienmodel voor overheid en bedrijfsleven. Meer is het niet.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Waarom Merkel (nog) niet weg mag

Het is niet de vraag of de Duitse Bondskanselier Angela Merkel  het veld ruimt, maar wanneer dat gebeurt. Sommigen speculeerden op haar vertrek afgelopen dinsdag (19 juli), maar die voorspelling bleek te voorbarig. Wel is duidelijk dat Merkel het niet gaat redden. Toch weet ze nog op de valreep, samen met haar steun en toeverlaat Emmanuel Macron, de eerste stappen te zetten naar een Transferunie, simpeler gezegd de Europese Superstaat. De oude elite, zie Merkel en Macron vertegenwoordigen, redt het dus toch om die superstaat, die het Coudenhove-Kalergi-plan uiteindelijk moet vervolmaken, van de grond te krijgen. Met dank aan Merkels ‘Wir schaffen das’.

 

Het Coudenhove-Kalergiplan dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw en is geschreven door Richard Coudenhove-Kalergi. In feite is het de blauwdruk voor een EU-superstaat en tevens de leidraad voor de later, na de Tweede Wereldoorlog opgerichte Club Bilderberg (‘Bilderbergconferentie’).  Het voorziet in de installatie van een Nieuwe Wereld Orde (NWO) door middel van het mengen van rassen op het Europees continent. Door massale instroom van migranten ontstaat op den duur een nieuw mensenras, dat geen (historische) binding heeft met het continent en mede daardoor gemakkelijk te manipuleren is.  In feite onstaat er zo een massa laag opgeleide ‘slaven’, die gedomineerd wordt door een almachtige elite.

 

Een jaar of tien geleden kreeg je nog het etiket ‘aluhoedje’ opgeplakt, als je sprak over Bilderberg en het  Coudenhove-Kalergi-plan. Inmiddels is die tendens gekanteld. Wie het Kalergi-plan kent, kan er niet omheen dat de migrantenproblematiek van vandaag de dag het gevolg is van dit plan. Voor Club Bilderberg, die streeft naar een NWO, is het Kalergi-plan in combinatie met de EU een uitstekend stuk gereedschap.

 

Waar Bilderberg echter niet op had gerekend, is de opkomst van wat ‘populistische leiders’ worden genoemd, zoals Orban in Hongarije, Kurz in Oostenrijk en de nieuwe Italiaanse regering. Ook Duitsland kreeg te maken met ‘populisme’, in de vorm van Alternative fur Deutschland, die slechts buiten de regering gehouden kon worden door de partij uit te sluiten, net als in Nederland gebeurde met de tweede partij van het land, de PVV. Een ondemocratische kunstgreep, om de macht te houden daar waar hij volgens de Bilderberg-elite hoort: Bij Bilderberg en bij de rijke elite. Nu Merkel te maken krijgt met kritiek uit eigen gelederen, althans uit de kring van de ‘tweelingzus’ van haar CDU, de Beierse CSU, komt haar positie steeds verder onder druk te staan. De nieuwe Italiaanse regering wordt omzeild, door vluchtelingen nu naar Spanje te dirigeren, waar een linkse interimregering het momenteel voor het zeggen heeft.

 

Merkel  moet  van de EU-elite en Club Bilderberg echter haar klus afmaken. Niet voor niets werd, door diezelfde elite, de huidige Franse president Macron  in het Elysée gefrommeld, door hem tijdens de verkiezingen te profileren als een alternatief voor het Front National, dat de verkiezingen zonder de opkomst van Macron zeker gewonnen zou hebben. De Fransen tuinden erin en stemden  in meerderheid voor de volledig onbekende Macron, die zelfs nog geen partijstructuur achter zich had, waardoor de Frans-Duitse as in stand kon blijven, om zo het Kalergi-plan ongehinderd te laten doorvoeren.

Dat Merkel nu wankelt door de ‘rebellerende’ CSU-coryfee Seehofer,  zou een streep betekenen door de rekening van Bilderberg/de EU. Vandaar de haast om zo snel mogelijk over te gaan tot besluitvorming over een Transferunie en de komst van een EU-minister van Financien. Zo wordt, ook nadat Merkel is vertrokken, de greep op de Europese bevolking verstevigd en kan de uitvoering van het Coudenhove-Kalergi-plan worden gecontinueerd. Merkel wordt na haar aftreden ongetwijfeld beloond met een topfunctie binnen de EU. Dat is slechts een kwestie van tijd.

 

Geraadpleegde bron: https://eventnl.wordpress.com/2017/07/07/het-kalergi-plan-het-genocidale-plan-om-de-autochtone-naties-en-mensen-van-europa-te-vernietigen-juli-2017/

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Doe ’s normaal!

We moeten uit de dieselauto’s, vlees laten staan, slechts een paar minuten douchen en allemaal van het gas af om een dure warmtepomp aan te schaffen. We mogen een simpel bordspelletje niet meer ‘Kolonisten van Catan’ noemen, Zwarte Piet mag niet meer, roken mag niet meer, alcohol mag niet meer, M/V mag niet meer, want dat is niet ‘genderneutraal’. Daarentegen: als je illegaal in Nederland bent, omdat je al diverse processen hebt verloren en op die manier de samenleving al tienduizenden euro’s hebt gekost, mag je ongestraft een woning kraken – GroenLinks politici komen zelfs bij je op bezoek en de politie bekijkt het met een glimlach. Diezelfde politie, die ‘handhaaft’ als je jezelf tien kilometer per uur (of zelfs minder!) te snel verplaatst op een snelweg. Waar is in dit verband de spreuk onder de Nederlandse Leeuw gebleven: ‘Je Maintiendrai’ (Ik zal handhaven). Die kunnen we beter vervangen door’ Je Maintiendrai la vitesse’ (Ik zal de snelheid handhaven).  Beetje lang, maar het past best onder die leeuw.

 

Dit is nog maar een korte bloemlezing van wat er mis is in Nederland. Allochtonen die binnenstroomden en nog steeds met duizenden tegelijk ons land binnenkomen, terwijl de zorgkosten op hol slaan en de AOW-leeftijd zo snel stijgt, dat ie niet meer bij te houden is. Het een sluit het ander niet uit. Haal honderdduizenden mensen binnen (over een reeks van jaren) die nooit AOW-premies hebben betaald, en je hebt een probleem met uitbetalen. Die rekening betalen we niet alleen zelf, we laten onze kinderen een nog veel hogere, schier onbetaalbare  rekening na.  Hetzelfde geldt voor de zorgpremies. Migranten betalen geen zorgpremie, maar maken wel volop gebruik van onze goed geregelde zorg. Je hoeft geen econoom te zijn, om te weten dat het mis gaat op een bepaald moment. Dan keert de wal het schip. Zo’n moment wil je niet bereiken. Ook hier geldt, dat we niet alleen onszelf ermee opzadelen, maar onze kinderen ook een welhaast onbetaalbare zorgpremie in het verschiet stellen. Honderden euro’s premie per maand is voor gezinnen niet op te brengen. Dan heb ik het nog niet eens over het eigen risico.  Lastenverhoging wordt op lastenverhoging gestapeld, waar de lonen nagenoeg gelijk blijven of slechts minimaal stijgen.

 

De opwarming van de aarde is niet de eerste leugen, waaraan wetenschappers, overheden en het bedrijfsleven zeker niet zijn gebarsten.  Woestijnen die groen worden, zijn het gevolg van de opwarming van de aarde. Afgelopen winter werden diverse kouderecords gebroken, maar de aarde warmt op. Critici krijgen te horen, dat ze het weer verwarren met het klimaat.  We zijn dus ‘verwarde personen’ -  waar heb ik die term eerder gehoord? Echter, weer en klimaat zijn sterk met elkaar verweven.  Klimaat is gewoon een groot pyramidespel. Wetenschappers stellen daarmee hun subsidies veilig, overheden kunnen ongebreideld de lasten verhogen (want anders gaat het klimaat naar de knoppen, wie wil daar nou niet voor betalen?) en bedrijven kunnen allerlei nieuwe producten leveren met forse winst.

Een kweker, die zijn gasgestookte installatie moet vervangen door een klimaatvriendelijk alternatief, verhoogt de prijzen voor zijn producten. De consument betaalt in feite dus die installatie. Terwijl die consument tegelijkertijd wordt gedwongen om een nieuw kooktoestel aan te schaffen en een nieuwe cv-installatie, dat hem ettelijke duizenden euro’s kost. Wie betaalt dus de totale rekening? Niet de overheid. Niet het bedrijfsleven. Niet de wetenschappers. De rekening wordt opgestuurd naar de belastingbetaler. Die ook nog ’s fors meer gaat betalen voor zijn huidige energiekosten, omwille van datzelfde klimaat. Maar wie wil daar nou niet voor betalen….? Het gaat toch om….? Ik dus niet. Velen met mij niet. Probleem is alleen, we kunnen die rekeningen en die belastingaanslagen niet terugsturen.

 

Als diezelfde uitgemolken burger dan uiteindelijk nog een keer een stukje vlees wil, dan staat de overheid al klaar met een forse BTW-verhoging op vlees, omwille van datzelfde klimaat, die vooral de lage- en middeninkomens treft, want u denkt toch niet, dat de hogere inkomens geen biefstuk meer eten? Wil je ’s ochtends in je dieseltje stappen om naar je werk te gaan, vind je ook daar een fors hogere rekening voor tussen je ruitenwisser, want je moet elektrisch gaan rijden. Alsof een dure elektrische auto kopen voor iedereen zomaar een optie is: Hoeveel betaalden we ook alweer voor zorgpremies, hogere BTW, klimaattoeslagen op energie, aanschaf van klimaatvriendelijke apparaten…? Het geld is een keer op.

Je verdriet verdrinken is ook geen optie meer, want weer staat de overheid voor je neus: Alcohol is slecht voor je, dus gaat het meer kosten, mag het niet overal meer verkocht worden… Moegestreden wil je dan maar een sigaret opsteken bij een kop koffie om de stress te verdrijven, maar daar heb je die vermaledijde overheid al weer. Roken mag niet, de staatssecretaris voert een oorlog tegen roken, rookruimtes moeten dicht, roken op terrassen is een slecht voorbeeld.

 

Hoog tijd om te stoppen met Zwarte Pieten, Sinterklaas te spelen en op elke slak zout te leggen. Kortom, laten we gewoon weer ‘s normaal gaan doen.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Geen buitenlandse politieke ‘filialen’ en dubbele paspoorten

De betrokkenheid tussen de Nederlandse partij Denk en de AK-partij van de Turkse premier Erdogan is inmiddels zonneklaar. Denk is een Nederlands ‘filiaal’ van AK, of zo u wilt, Erdogan. Wie dat inmiddels nog niet door heeft, is ziende blind en horende doof.

 

De vraag rijst: Willen we zo’n partij in het Nederlandse parlement? Nu ben ik van mening, dat we niet te pas en te onpas vergelijkingen moeten trekken met het verleden. Dat was een andere tijd, er werd anders over veel dingen gedacht. In dit geval rechtvaardigt het echter wel om naar het verleden te kijken, namelijk de tijd, dat de NSB vertegenwoordigd was in het Nederlandse parlement. De parallel is, dat zowel de NSB toen als Denk nu sterk gelieerd zijn aan een ‘bevriende’ (…) buitenlandse leider. De NSB was sterk gelieerd aan de NSDAP van Adolf Hitler (tot mei 1940 inderdaad een ‘bevriende’ leider), Denk is op zijn beurt gelieerd aan de AK-partij van Erdogan, inderdaad, hoe slecht de betrekkingen ook zijn, ook nog steeds een ‘bevriende’ buitenlandse leider. Waarbij ik geen overeenkomsten benoem tussen beide leiders. Die mag de lezer zelf invullen.

Het gaat hier om het feit: willen we opnieuw een partij in ons parlement, die een filiaal is van een buitenlandse leider? Zelfs de meest empatische gutmensch in onze samenleving zou niet anders kunnen, dan daar nee op antwoorden. Immers, politici in ons parlement zweren trouw aan de Nederlandse staat en de Nederlandse grondwet. Daarbij past geen partij, die gelieerd is aan een buitenlandse politicus of partij. Want zo’n partij is niet slechts trouw aan de Nederlandse staat en Nederlandse belangen, die kijkt allereerst naar het belang in het buitenland. Zoals de NSB richting Duitsland keek, kijkt Denk eerst richting Turkije, voordat er een mening wordt gevormd.

 

Dat rechtvaardigt in elk geval  in de eerste plaats een schorsing van de Kamerleden van Denk, als opmaat voor het verbieden van deze partij. ‘Niet doen, dan gaan ze ondergronds en kunnen we ze niet meer in de gaten houden’, is een argument dat nogal ’s wordt aangevoerd. Ten dele is dat waar, maar dat is geen reden om de status quo dan maar te handhaven. Ondergronds is zo’n beweging in elk geval strafbaar en dat is een niet te onderschatten voordeel. Bovendien zitten ze niet meer in het centrum van de macht. Aan de regering is dan de opdracht, om de AIVD deze dan ondergrondse partij minutieus te laten monitoren en indien nodig in te grijpen. De angst voor het ondergronds gaan van een partij mag nooit prevaleren. Door Denk te verbieden, geef je een signaal af: Wij zijn hier in Nederland en wij laten buitenlandse inmenging niet toe in ons parlement.

 

De positie van Denk brengt echter ook een ander probleem aan het licht: de kwestie van dubbele paspoorten. PVV-leider Geert Wilders trok enige tijd geleden – terecht – aan de bel over de dubbele nationaliteit, in verband met het dubbele paspoort van onder meer minister van BZK Jonkvrouwe Kajsa Ollongren, die zowel een Zweeds als een Nederlands paspoort heeft.  Zo’n beetje het hele linker smaldeel van de Tweede Kamer en de coalitie vielen daarbij over Wilders heen, maar hij heeft wel een punt. Hoe kan een politicus trouw zweren aan de Nederlandse staat, terwijl hij of zij een tweede nationaliteit – en dus in feite loyaliteit - heeft? Denk is een goed voorbeeld van waar dat toe kan leiden. Dan gaat het niet alleen om Turkse of Marokkaanse politici, maar ook om, in het geval van Jonkvrouwe Ollongren, een Zweeds paspoort. Voor de duidelijkheid: Van racisme kan Wilders hier niet worden beschuldigd. Zweeds en Turks of Marokkaans, het ligt mijlenver uit elkaar.

 

Naast Denk zou ook het probleem van de dubbele paspoorten aangekaart moeten worden. Het een sluit het ander namelijk niet uit. Ook als er daardoor nog meer Kamerleden en zelfs een bewindspersoon op zou moeten stappen. Dubbele nationaliteit – en dus dubbele loyaliteit – past niet in regering en/of parlement. Nederland dient geregeerd te worden door mensen die blijkens hun paspoort onbetwist Nederlander zijn.

Een argument is dat sommigen hun tweede paspoort wel willen, maar niet kunnen inleveren, omdat het land van herkomst dat niet toestaat. Een non-argument, in dat geval moet je gewoon accepteren, dat je geen deel uit kunt maken van een gemeenteraad, Provinciale Staten, parlement of regering. Dat is geen discriminatie, dat is gewoon volgens de morele regels. Hoog tijd, dat dit ook politieke regels gaan worden. Dat zou al heel veel oplossen.

 

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

 

Kweek van organen prima alternatief Donorwet

De nieuwe donorwet van D66 / Pia Dijkstra zorgt ervoor, dat je lichaam in feite ‘staatseigendom’ wordt als je dreigt te overlijden. Hoewel nabestaanden altijd het laatste woord houden, volgens Dijkstra. Dat lijkt echter meer een praatje voor de bühne, om de wet door de Eerste Kamer te krijgen. Waarom zou dat eigenlijk moeten? Natuurlijk, voor wie dringend een orgaan nodig heeft, kan het niet snel genoeg gaan. Maar achterhaalt de wetenschap met rasse schreden de Donorwet?

 

Er hangt een zekere vleug omheen van geheimzinnigheid en science fiction, maar wetenschappers zijn al vrij ver in het kweken van een groot aantal organen uit eigen cellen van patiënten. Het voordeel daarvan is, dat mensen die zo’n gekweekt orgaan krijgen, veel minder zijn veroordeeld tot het slikken van medicijnen om afstoting tegen te gaan. Het ‘nieuwe’ orgaan is immers gegroeid uit lichaamseigen cellen.

Voor de overheid zijn er diverse redenen, waarom beter geld gestoken kan worden in de wetenschap om organen te kweken, dan energie in een nieuwe Donorwet.  Kweken van ‘lichaamseigen’organen uit weefsel kan zo een grotere vlucht nemen. Het grote voordeel is, dat mensen die op een orgaan wachten, niet meer afhankelijk zijn van ‘de een z’n dood is de ander z’n brood’ – of in dit geval ‘leven’. Een orgaan wordt gewoon ‘gekweekt’ in een laboratorium.  Toegeven, het heeft iets van science fiction, iets ‘James Bond-achtigs’. In gedachten zie je James Bond in zijn maatkostuum spiedend rondlopen in een dergelijk laboratorium, waar hij uiteindelijk neergeslagen wordt door Jaws. Als we die vleug van science fiction echter wegdenken, zien we een humaan, redelijk eenvoudig en goed systeem om mensen aan nieuwe organen te helpen. Waardoor het donorschap, waarbij organen uit een levend lichaam worden genomen, tot de dood erop volgt – als je er bij doordenkt is dat veel meer science fiction – nagenoeg overbodig wordt.

 

Momenteel slaagt de wetenschap er in om vooral kleinere organen te kweken uit weefsel. Voor een orgaan als het hart en longen, zullen we voorlopig nog wel afhankelijk blijven van donoren. Dat vereist een uitgebreide research en moet met veel zekerheden worden omgeven. Je wilt als wetenschapper niet, dat een patiënt met een gekweekt hart of gekweekte longen, binnen korte tijd overlijdt.  Daar heeft niemand ook iets aan. Dat wil niet zeggen, dat er niet in geïnvesteerd kan worden. Het kweken van dit soort organen uit lichaamseigen cellen is namelijk geen science fiction.  Ongetwijfeld zal de wetenschap al stappen in die richting hebben gezet. Voor dit werkelijkheid is, zijn we echter veel verder in de tijd.

 

Donorschap is een gift, stel ik in de opinie hieronder.  Dat is ook zo. Hoe afhankelijk mensen soms zijn van donoren, een lichaam mag nooit en te nimmer een soort ‘staatseigendom’worden. Een wet, die dit regelt, moet door de senaat dan ook zeer ernstig worden genomen. In hoeverre geeft Dijkstra garanties, dat de de familie altijd het laatste woord houden? Zoals in de opinie hieronder vermeld, is de nieuwe Donorwet dan in feite overbodig, want ook nu heeft de familie het laatste woord.

 

Kortom, de nieuwe Donorwet van D66 is een draak. De wet regelt in feite niets nieuws, tenzij indienster Dijkstra louter voor de bühne sprak, toen zij stelde dat familieleden altijd het laatste woord houden. Daarnaast gaan de wetenschappelijke ontwikkelingen snel. Een goede aanbeveling voor Dijkstra: Pleit niet voor een nieuwe Donorwet, maar voor meer geld voor onderzoek en ontwikkeling van gekweekte organen. Dan worden mensen pas echt geholpen.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

 

Donum uel Officium? Donatie of verplichting?

Nieuwe Donorwet voegt feitelijk niets toe aan de oude

In de nieuwe Donorwet, die Pia Dijkstra (D66) met stoom en kokend water door de Eerste Kamer wil loodsen, houden nabestaanden het laatste woord, verzekert zij. Net als in de huidige situatie. Waarom is die nieuwe Donorwet dan nodig? Als er niets verandert, heeft de donorwet van Dijkstra geen enkele meerwaarde. Dus is er voor de Senaat ook geen enkele reden om voor deze wet te stemmen.

 

De Donorwet roept heel veel, vooral negatieve reacties op. Donoren laten zich uitschrijven, omdat zij niet verplicht willen worden hun organen te doneren. Want dat houdt de Donorwet van Dijkstra in feite in: iedereen wordt automatisch donor. Dus ben je in feite ‘verplicht’ je organen af te staan, als je op je sterfbed ligt. Dat wordt dan wel een heftig sterfbed, want in tegenstelling tot wat velen denken, worden organen bij leven uit je lichaam verwijderd. Je sterft dus op de operatietafel, omdat er cruciale organen worden verwijderd. Familieleden zijn dus niet bij het fysieke overlijden aanwezig, maar nemen afscheid van een levend lichaam. Overigens is dat ook zo onder de huidige, ‘oude’ donorwet, omdat het medisch gezien noodzakelijk is. Wie zich als donor registreert, kiest daar echter bewust voor. De nieuwe Donorwet schrijft het echter voor. Dat is een significant verschil.

 

Orgaandonatie kan levens redden. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Je zult maar een donorhart of –nier nodig hebben.  Er zijn mensen, die een nier doneren voor een onbekende, waarna ze gewoon door kunnen leven, met een hart ligt dat een stuk ingewikkelder. Een mens heeft twee nieren, maar slechts één hart. Het is dus goed, dat er donoren zijn, die zich als zodanig hebben laten registreren, zodat aan het einde van hun leven hun organen een ‘tweede leven’ kunnen krijgen in een lichaam, dat die organen nodig heeft.

Doneren komt van het Latijnse ‘donum’, dat ‘gift’ of ‘gave’ betekent. Een donatie is een gift, in het geval van orgaandonatie vaak een levensreddende gift. Daar gaat de nieuwe Donorwet van Dijkstra echter mank. Die wet regelt, dat wie zich niet bewust afmeldt als donor, automatisch als orgaandonor wordt aangemerkt, waarmee de Staat in feite aanspraak maakt op je (nog levende!) lichaam. Dan is het dus geen ‘donatie’ meer,  dan wordt het een ‘Officium’, Latijns voor ‘plicht’. Als mens ga je als een afgedankte auto naar de sloper. Dat is dus het ‘humane’ denken van D66. De wet van Dijkstra is in feite de ‘Verplichtingswet’, in plaats van de ‘Donorwet’.

 

Om de wet er door te drukken, verzekert Dijkstra, dat er ‘niets verandert’ en dat ‘familieleden altijd het laatste woord houden’. Dan kan de Eerste Kamer dus gewoon tegen de Donorwet stemmen, want ook nu hebben nabestaanden het laatste woord als het om donatie gaat. Daar is helemaal geen nieuwe Donorwet voor nodig. De bestaande situatie voldoet blijkbaar uitstekend, want in de nieuwe wet wordt het precies zo geregeld. Het nut van die nieuwe wet ontgaat mij dan geheel en het zou goed zijn, als de senatoren zich ook bezinnen op de vraag, wat er eigenlijk noodzakelijk is aan de nieuwe wet.

Of zit er in Dijkstra’s stelling een addertje onder het gras, dat als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komt, zodra de wet is aangenomen. Zo in de trant van: ‘Dat staat niet letterlijk in de Donorwet, dus de familie heeft niets te zeggen.’ In navolging van die D66-minister, Jonkvrouwe Ollongren, die op besliste toon meldde: ,,Ik wil niet de illusie wekken dat de mensen in Nederland iets te zeggen hebben.” Of de zeggenschap van familie wordt met stille trom in de loop van de tijd afgeschaft, waardoor we dan met een draak van een wet opgescheept zitten.

 

Het zou goed zijn, als de Eerste Kamer de Donorwet zou afstemmen. Daarmee benadelen de senatoren niemand, want in de ‘oude’ donorwet is het precies zo geregeld. Kamerlid Pia Dijkstra van D66 heeft het zelf gezegd. Dus is er geen enkele reden om de ‘oude’ Donorwet te vervangen. Er zijn simpelweg totaal geen garanties, dat de nieuwe Donorwet ook maar iets toevoegt. Integendeel, de nieuwe wet roept juist meer vragen op over de onschendbaarheid van het menselijk lichaam. Voor dat laatste zou de politiek zich sterk moeten maken. Want wie terminaal is, kan zich niet meer verweren of even uit laten schrijven als donor.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

Jonkvrouwe Ollongren: de feodale vorstin van Nederland

Nederland is sinds ruim honderd dagen een nieuwe koningin rijker. Jonkvrouwe doctoranda  Karin Hildur Ollongren (Kajsa). Haar voorkomen, haar optreden, haar woordkeuze, het ademt alles de sfeer aan de koninklijke hoven van eind achttiende, begin negentiende eeuw. De vorstin spreekt, haar dienaren buigen en het volk buigt gedwee het hoofd. Arrogant, dominant en feodaal als een ouderwetse koningin.

 

Haar adellijke titel erfde zij van haar vader Alexander Ollongren, een vooraanstaand Nederlands kernfysicus van Finse origine. Haar titel is derhalve Fins. Alexander Ollongren behoorde samen met Prins Bernhard en andere oprichters Jozef Retinger, Hans Rijkens (Unilever), Paul van Zeeland (ex premier België) en de steenrijke, invloedrijke Amerikaanse familie Rockefeller, tot de leden van het eerste uur van de Bilderbergconferentie. Ook is Jonkvrouwe Ollongren persoonlijk bevriend met prinses Beatrix, onze voormalige vorstin. Net als de prinses en voormalig vorstin is Jonkvrouwe Ollongren een prominent en invloedrijk lid van de Bilderbergconferentie.

 Is het daarom wellicht, dat haar vader – en dus ook zijn dochter Kajsa als erfopvolgster – in 2002 werd toegevoegd aan de Nederlandse adel? Een cadeau van vriendin Beatrix aan haar boezemvriendin? Dat behoort tot het ‘geheim van het paleis’, net zoals de geheimhouding rond de Bilderbergconferenties. Uit te sluiten is het niet. Het gebeurt hoogst zelden, dat buitenlandse adel in de Nederlandse wordt ingewijd. Vele buitenlandse adellijke titels – waaronder de mijne – worden niet erkend in Nederland.

 

Waar Jonkvrouwe Ollongren verschijnt, verschijnt een vorstin. Haar feodale vorm van besturen verraadt minachting voor het volk, minachting voor de politiek en vooral de wil om alles en iedereen te knechten. Dat zo iemand ongeschikt is als minister, zelfs als politica, is overduidelijk. De vraag of premier Mark Rutte daar iets aan gaat veranderen, kan met een volmondig nee worden beantwoord. Jonkvrouwe Ollongren werkte, nadat zij Hoofd Politieke Zaken van het Ministerie van Economische Zaken was, vanaf 2011 als secretaris-generaal op het Ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van minister-president Mark Rutte. Zij was een van de onderhandelaars, die het eerste kabinet Rutte in het zadel hielp. Dat de Volkskrant de toen nog als ambtenaar redelijk achter de schermen opererende Jonkvrouwe Ollongren in 2011 verkoos als ‘meest invloedrijke vrouw van Nederland’ zegt vrij veel. In 2014 verruilde zij Algemene Zaken voor het wethouderschap van Amsterdam, waar zij tevens loco-burgemeester was.

 

Haar aanmatigende toon en neerbuigende houding naar alles en iedereen verraden niet alleen haar arrogantie, maar ook haar grote invloed. Als een van de mensen, die Rutte in het zadel hielp als premier en als prominent lid van de Bilderbergconferentie, die een Nieuwe Wereld Orde tot doel heeft, kunnen we de Jonkvrouwe zonder enige twijfel betitelen als de feitelijke machtshebber van Nederland. Dat zij als secretaris-generaal jarenlang samenwerkte met Rutte, is veelzeggend. De hoogste ambtenaar van een departement heeft meer macht, dan een minister of staatssecretaris.

Dat haar neerbuigende houding wrevel wekt, blijkt niet alleen na haar jongste uitspraken over Thierry Baudet en zijn partij Forum voor Democratie. Als wethouder van Amsterdam deed zij vergelijkbare uitspraken over Geert Wilders en zijn PVV. Die hadden toen een beduidend mindere lading, omdat zij destijds nog ‘slechts’ wethouder was. Als minister en vice-premier hebben haar woorden daarentegen veel meer lading. Dat beseft Jonkvrouwe Ollongren maar al te goed, getuige haar uitspraak voor haar aantreden als minister:  ,,Ik wil best een aantal jaren nog ’s de politieke baas zijn.” Dat rechtvaardigt de stelling dat niet premier Rutte, maar Jonkvrouwe Ollongren feitelijk de touwtjes in handen heeft. Haar positie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, rechtvaardigt dat nog meer.

 

Haar uitspraken over een democratisch verkozen fractievoorzitter van een partij in het Nederlandse parlement roepen daarom niet alleen vragen op, het rechtvaardigt ook haar aftreden. Een minister dient zich verre te houden van dergelijke politieke uitspraken over andere partijen in het parlement. Daarnaast kan Nederland Jonkvrouwe Ollongren missen als kiespijn, onder haar leiding is het land ongeveer ruim honderd jaar teruggeworpen in de tijd van feodale politici, die willen dat alles en iedereen zich voor hen buigt. Dat is niet meer van deze tijd. We leven in 2018, niet in 1820. Een andere uitspraak van haar, onlangs over het referendum, is veel zeggend over haar feodale bestuursstijl: ,,Ik wil de mensen in Nederland niet de illusie geven, dat ze iets te zeggen hebben.” Een politicus die dit denkt en daarnaast de arrogantie heeft om het ook nog te zeggen, kunnen we in Nederland missen als kiespijn.

 

Het is daarom wenselijk, dat de Tweede Kamer haar zo snel mogelijk oproept voor een spoeddebat en zich – van coalitie- tot oppositiepartijen eensgezind toont met het indienen van een motie van wantrouwen tegen deze minister, die het kabinet meer kwaad, dan goed doet. Dat ze haar als wethouder van Amsterdam, waar ze dezelfde feodale bestuursstijl aan de dag legde, ook papzat waren, is een teken aan de wand. Het land is niet langer gediend van Jonkvrouwe Ollongren en haar Bilderberg-heerschappij. Het kabinet Rutte III is al erg genoeg.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

Het Nieuwe Verzet is verdienmodel en lege huls

Jan Dijkgraaf, de man achter The Post Online, kondigde aan dat hij op 30 januari met groot nieuws zou komen: Het Nieuwe Verzet. Geïnteresseerden konden een mail sturen, om diezelfde dag belangrijke informatie te krijgen. Via een grote persconferentie zou Het Nieuwe Verzet worden geïntroduceerd. Vol verwachting keek ik uit naar 30 januari. Maar in plaats van enthousiast, werd ik woedend. Dit is een lege huls en daar heb je niet veel aan, als verzetsman of –vrouw.

Ook ik stuurde Jan een mail. Niet dat Jan zoveel heeft gepresteerd wat verzetsdaden betreft. Een blauwe maandag was hij presentator van PowNed, daarna lijsttrekker van de politieke partij GeenPeil, die hij zonder zetels en zwaar gefrustreerd achterliet. Toch gaf ik Jan het voordeel van de twijfel. Iemand moet het tenslotte doen en The Post Online, waar zijn 'kompaan' Bert Brussen hoofdredacteur van is, vind ik zeker geen slechte internetkrant.

 

Vol verwachting opende ik op 30 maart de mail van Jan. Mijn verbazing groeide per regel. Voor 66 euro per jaar kun je lid worden. Als je heel snel bent, pleeg je een ‘verzetsdaad’ voor 40,45 euro/jaar. Wat blijkt Het Nieuwe Verzet te zijn? Niet meer of minder dan een verdienmodel voor de ondernemer Jan Dijkgraaf. Anders kan ik het niet noemen.

 

Maar de grootste klapper moest nog komen.

 

Een krantje op papier, ‘The Post Offline’, dat Jan betitelt als ‘verzetskrant’, waarvan Jan Zelf hoofdredacteur is. ,,De eerste columnist is al aangetrokken: Theo van Gogh,” kwettert Jan in de mail. Theo van Gogh? Hoe heeft hij die aangetrokken dan? Is het hem wellicht ontgaan, dat Theo van Gogh  op 2 november 2004 in de Amsterdamse Linaeusstraat door Mohammed Bouyeri is vermoord?  

Hoe goedkoop is het, om een geweldig mens en een geweldig journalist als Theo van Gogh te gebruiken voor zoiets banaals als een verdienmodel. Theo van Gogh, die zijn leven gaf in de strijd tegen islamisering van Nederland. Het ultieme offer. En dan lezen, dat hij is ‘aangetrokken als columnist’. De walgelijkheid ten top.

 

Verder krijg je uitnodigingen voor evenementen, waarvoor je dan ongetwijfeld ook nog ’s apart moet betalen.  En toegang tot de website (The Post was toch ‘Offline’?) waar je ‘Ollongren-proof ‘ gadgets kunt aanschaffen.  Wat is eigenlijk ‘Ollongren-proof?’ Een vulpen, met opdruk ‘Het Nieuwe Verzet’, voor 100 euro? Of een spiegeltje, voor 30 euro? Een doos kraaltjes voor 20 euro? O ja, je krijgt ook nog een lidmaatschapskaartm zodat je jezelf kunt legitimeren als ‘verzetsstrijder’ bij Jonkvrouwe Ollongren  en een welkomstgeschenk. Wat dat is, vraag ik mij af. Koffie drinken met Jonkvrouwe Ollongren? Of een foto van Jan Dijkgraaf? In beide gevallen laat ik dat graag aan mij voorbijgaan.

 

O ja, je kunt ook ‘analoog lid’ worden. Zodat Jonkvrouwe Ollongren c.s. niet kunnen zien, dat je lid bent. En voor 19,84 euro ben je ‘steunlid’, zonder dat je iets van je geld terug ziet. Toegeven, het bedrag is aardig gekozen, met een knipoog naar George Orwell. Een belangrijk kenmerk van verdienmodellen: ze zijn uiterst creatief om je te bewegen vooral je geld naar hen toe te brengen.

 

The Post Offline gaat ook intieme lunchmeetings organiseren, met gasten die weten wat het is, als je vrijheid wordt ontnomen en ‘lezingen over onze thema’s’. Toegeven, daar zie ik wel iets in, mits het niet heel te intiem wordt. Maar zo’n goedkope imitatie van De Nederlandse Leeuw  een daad van verzet noemen, gaat mij wel wat ver.

 

Een ander onderdeel van Het Nieuwe Verzet zijn ‘ lezersreizen naar plekken, waar je kunt zien wat ons nog te wachten staat’. Daarvoor hoef ik geen 66 euro af te tikken, om vervolgens nog voor de reis te moeten betalen. Even naar een winkelcentrum is voldoende, om alle camera’s te bekijken. De verrichtingen van Jonkvrouwe Ollongren en haar Bilderbergconferentie kan ik via Twitter en Facebook ook wel volgen. Wat moet ik mij voorstellen bij zo’n ‘lezersreis’? Allemaal in de bus om te kijken waar de Bilderbergconferentie wordt gehouden, om te zien, wie er allemaal aankomt? ‘Verzetslieden’ met verrekijkers in de bosjes bij Bilderberg? Of een bezoekje aan de AIVD, of het kantoor van Jonkvrouwe Ollongren? Nee, dank je, Jan.

 

Ook wil Jan een plaats claimen in het publieke debat over vrijheidsbeperking van consumenten. Daar heeft hij voorwaar een punt. Dat is hard nodig. Maar om dat aan Jan Dijkgraaf over te laten? De man, die de vrijwilligers van GeenPeil gedesillusioneerd achterliet na zijn opstappen als lijsttrekker en vervolgens prinsheerlijk op vakantie ging? Of was dat een voorbereiding op een van zijn lezersreizen, achteraf bekeken?

Om een plaats te claimen in het publieke debat, heb je sterke mannen of vrouwen nodig, die gerespecteerd worden in brede (politieke) kring. Geen lijsttrekker van een partijtje, die met z’n kontje in het water viel en afhaakte in het publieke debat.

Als de belangstelling voor de persconferentie, waarin Jan zijn Nieuwe Verzet presenteerde, de maatstaf is voor de belangstelling bij meetings en reizen, vrees ik het ergste. Zijn presentatie trok zeker geen volle zalen. Geen pers, een handjevol bezoekers. Meevaller voor Jan, hij hoefde geen torenhoge rekening te betalen voor de koffie. Toch mooi meegenomen.

 

Het zal duidelijk zijn, ik haak niet aan bij dit verdienmodel van Jan Dijkgraaf. Voor 66 euro (ja, Jan, ik snap de verwijzing naar D66, maar is zo’n bedrag een verzetsdaad?) een verzetsdaad plegen, om ook nog over de rug van de vermoorde Theo van Gogh de portemonnee van Dijkgraaf te spekken, dat gaat mij te ver. Ik snap, dat er geld nodig is om verzet te kunnen plegen. Maar Jan Dijkgraaf heeft zijn verzet wat mij betreft onvoldoende gemotiveerd. Als hij dan ook nog ’s gaat profiteren van de moord op Theo van Gogh, heb ik er, zeker gezien het verleden van Jan, geen zin in.

 

Een prachtig verdienmodel, dat Nieuwe Verzet. Als je 1000 sukkels hebt, die elk 66 euro/jaar betalen, heb je 66.000 euro per jaar. Geen ministerssalaris, maar toch leuk bij elkaar gegraaid. Wat papier-, druk- en portokosten eraf, maar die vang je op met 500 donateurs à 19,84 euro. Zolang je de goegemeente maar laat geloven, dat je de ‘Nieuwe Verzetsleider’ bent.

 

Het is wel tijd voor verzet. Dat ontken ik niet, zeker niet. Maar dan ‘Het Echte Verzet’. Geen woorden, geen krantjes, maar daden. Dat ontbreekt in de opzet van Het Nieuwe Verzet. Met andere woorden: het is niet meer dan een speeltje, een verdienmodel.

Jan heeft mij niet kunnen overtuigen. Het Nieuwe Verzet is knullig, doorzichtig en een verdienmodel. Daarom is het wachten op Het Echte Verzet. Dat kan nog wel even duren, maar dat is het wachten waard. Want Het Nieuwe Verzet? Nee, dank u.

 

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

Visegrad: een uitstekend alternatief voor EU

 

Het antwoord op de toenemende dictatuur in de EU zou wel eens Visegrad kunnen heten. Het omvormen van de EU tot een meer transparante organisatie, zonder allerlei dure ambtenaren, commissies en falende politici, die verzanden in dictatuur is nagenoeg onmogelijk. Om te voorkomen dat het verleden wordt meegenomen in een vernieuwde en hervormde unie, is levensgroot.  De EU zou totaal moeten worden ‘leeggetrokken’ en vanaf de grond nieuw worden opgebouwd. Dan kun je net zo goed iets nieuws beginnen, maar daarvoor is een goede basis vereist. Die is er al eeuwen: Visegrad. Het verbond, dat Hongarije, Polen en het toenmalige Tsjechoslowakije (nu Tsjechië en Slowakije) sloten in het jaar 1335.

 

Binnen de EU is Visegrad vooral bekend om zijn verzet tegen migrantenstromen in de vier landen, maar het verbond gaat al eeuwen terug en is altijd stabiel gebleken, in goede en in moeilijke tijden. Visegrad kenmerkt zich door eenvoud. Weliswaar zijn de huidige vier landen (de V4) beurtelings voorzitter, voor de rest is de organisatie zeer eenvoudig opgebouwd. Het land, dat voorzitter is, zorgt voor het reilen en zeilen binnen Visegrad.  Eens per jaar komen de presidenten van de lidstaten bij elkaar voor overleg. Het Visegrad-fonds is de enige officiële instelling, dat onder meer cultuur, kunst, jeugd en toerisme stimuleert en subsidieert en ook studiebeurzen vertrekt. De directeur wordt voor drie jaar benoemd, daarna volgt weer een ander hem of haar op.

 

Door Visegrad verder uit te bouwen, kan een veel stabielere unie ontstaan dan de EU. Daarbij is voorzichtigheid geboden. Een nieuwe unie moet koste wat kost uit de klauwen van de huidige EU-politici blijven. Bovendien zou het uitbouwen van Visegrad vereisen, dat de huidige vier lidstaten uit de EU treden, om vervolgens andere landen, die aan bepaalde kwalificaties qua democratie, beleid en solvabiliteit voldoen, de mogelijkheid te bieden om zich aan te sluiten. In eerste instantie als aspirant, bij gebleken ‘geschiktheid’ definitief. Daarmee zouden deze landen dus ook de EU vaarwel moeten zeggen. Waarmee grofweg een EU overblijft van landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje, gedomineerd door de twee eerstgenoemde.

 

Voor Nederland zou dit onmiskenbaar voordelen hebben. Niet alleen kan zo de migrantenstroom worden gestopt, maar door het vertrek van de Britten dreigt Nederland te worden ondergesneeuwd door de grote landen als Duitsland en Frankrijk. Simpelweg gezegd, na het vertrek van de Britten heeft Nederland niets meer te zeggen binnen de EU. Dan is de belangrijkste conclusie: Wie niets te zeggen heeft, heeft er ook niets meer te zoeken. Een land als Oostenrijk is er politiek gezien klaar voor om aan te sluiten bij Visegrad, in Nederland zou eerst een politieke omwenteling nodig zijn, om aansluiting te kunnen krijgen. Echter, als Visegrad meer gestalte zou krijgen buiten de EU om, is die politieke omwenteling gemakkelijker. Hetzelfde geldt overigens voor België.

 

Geen ellenlange discussies over stupiditeiten als de vorm van bananen, geen gedwongen opname van migranten, geen bakken geld meer naar de EU en landen als Griekenland, geen dictatuur vanuit Brussel,  maar een verbond van soevereine natiestaten, het klinkt als een verademing.

Voor het zover is, zal er echter nog heel wat water door de Rijn stromen. De weg naar een nieuwe unie, als alternatief voor de falende en dictatoriale EU is moeilijk, maar niet onmogelijk. Die weg is alleen mogelijk van onderaf, vanuit het volk. Met zaken als een sleepwet, minder privacy en nagenoeg totale controle wordt die weg ook steeds moeilijker. Het rode potlood valt echter niet te temmen. Alleen de kiezer kan EU-sceptische partijen groot maken en zo de weg openen naar een nieuw elan in Europa.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

 

Wat politiek leiders van Tijl Uilenspiegel kunnen leren

 

Vrijwel iedereen kent Tijl Uilenspiegel. De deugniet uit de veertiende eeuw, die volgens de folklore al pestend, treiterend en provocerend door Nederland en delen van Duitsland trok. Een van de bekendste uitspraken van deze mythische figuur is ,,Iedereen heeft een hekel aan me, maar ik heb het er zelf naar gemaakt.” Toch een stukje Middeleeuwse zelfreflectie, waar niet alleen politici en openbare bestuurders in onze tijd nog iets van kunnen leren, maar ook degenen, die onze historie willen zuiveren.

Het kabinet Rutte III trad nog maar kort geleden aan, maar weet zich nu onder grote delen van de bevolking zo gehaat, dat je kunt spreken van een record. Geen enkel kabinet slaagde erin grote delen van de bevolking in zo korte tijd tegen zich in het harnas te jagen. Wat wil je ook, als Nederlandse ouderen worden verwaarloosd, maar de dividendbelasting wordt afgeschaft? Als minister van BZK Jonkvrouwe Kajsa Ollongren wil gaan bepalen welk nieuws tot ons komt, en welk niet. Elke verwijzing naar de voormalige DDR is in dit geval terecht.

 

De afkeer tegen de EU heeft zich ook in relatief korte tijd meester gemaakt van de ‘EU-burgers’.  De EU, die – volgens eurofielen – staat voor vrede, veiligheid en handel, heeft zich ontpopt tot een dictatoriale moloch, met name dankzij de leiders Jean Claude Juncker, Guy Verhofstadt en Frans Timmermans. De pure machtswellust straalt er vanaf.  Ook de EU wil als een moderne equivalent  van de USSR bepalen welk nieuws de burger voorgeschoteld krijgt. Internet moet ‘gezuiverd’ worden, want anders zouden burgers via dat kanaal nog EU-onwelgevallige berichten kunnen lezen en zien.  Dat de eerdergenoemde Jonkvrouwe Ollongren hier een sterke hand in heeft, is overduidelijk. De Jonkvrouwe is niet alleen Nederlands minister, maar ook een prominent lid van de Bilderbergconferentie. En laat het nu net de Bilderbergconferentie zijn, die de EU dicteert. Superrijken, supermachtigen  en grote multinationals, die binnen ‘Bilderberg’ hand in hand optrekken om te komen tot hun Nieuwe Wereld Orde (NWO), waarin een kleine elite domineert en de bevolking totaal aan de leiband heeft.

In Duitsland zien we soortgelijke ontwikkelingen. Al lijkt het verzet zich nu af te gaan tekenen, in de vorm van een ultrarechtse organisatie, die 16.000 mensen heeft klaarstaan om een ‘leger’ te vormen, als antwoord op toenemend islamitisch geweld en bestuurlijk falen van bestuurders, Angela Merkel voorop. Het zou mij niets verbazen als een dergelijke beweging ook overslaat naar Nederland, België of Frankrijk. Mensen zijn het zat en als mensen die het zat zijn, zich organiseren, krijg je excessen. De stap naar een burgeroorlog is dan nog slechts heel klein.

 

Dan zijn er nog de ‘gutmenschen’, die een zuivering in Nederland willen doorvoeren wat betreft onze geschiedenis. Helden als Tromp, De Ruijter, Maurits, Van Heutz, Spoor, Jan Pzn. Coen, ze mogen ineens geen helden meer zijn. Natuurlijk valt er best iets op deze helden af te dingen, daarentegen waren hun tegenstanders ook niet bepaald koorknapen. Dan kun je niet anders dan optreden. Natuurlijk verdiende Nederland aan de koloniën, maar in ruil daarvoor brachten wij er beschaving en welvaart. Niet dankbaarheid, maar opstand was de dank aan de weldoener en dat rechtvaardigt het optreden van veel Nederlandse helden.

 

Zo’n beetje alles en iedereen in de EU lijkt gek geworden. Dat is de bevolking niet aan te rekenen. Dat is het gevolg van falende bestuurders, zowel in de natiestaten als de EU. Er wordt niet geluisterd naar de bevolking, die alleen gezien wordt als stemvee. Door middel van omvolking wil de EU, op order van ‘Bilderberg’, het volk onder de knoet krijgen.  Haal zoveel mogelijk vreemdelingen binnen, die geen band hebben met de natiestaten en je haalt in no time de nationale culturen omver. Echter, de bevolking van de afzonderlijke natiestaten begint dat meer en meer in te zien en steeds meer mensen pikken deze vorm van dictatuur niet langer. De haat tegen de EU wordt groter en groter.

 

Dat barst een keer, tenzij de regeringsleiders en EU-politici de hand in eigen boezem steken en heet Tijl Uilenspiegel nazeggen: ,,Iedereen heeft een hekel aan ons, maar we hebben het er zelf naar gemaakt.” Blijkbaar kun je dan toch van het verleden leren. Alle reden dus, om het verleden en de daarop gebaseerde culturen niet uit te wissen.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Het vrije woord is weerloos geworden

Vrijheid van meningsuiting is zo ongeveer het hoogste goed in een democratie. Een vrijheid, die gekoesterd moet worden als een kostbaar bezit. Een Bitcoin voor mijn part. Die weliswaar qua waarde nog wel ’s schommelt, maar zich uiteindelijk uitbetaalt: vrijheid van meningsuiting hoeft namelijk niet altijd ‘welgevallig’ te zijn. Het is wel van grote waarde en betaalt zich uiteindelijk uit in democratie. We mogen – in bepaalde kaders van wellevendheid en respect – zeggen wat we vinden, wat we denken. Dat betaalt zich uit in een vrije samenleving.

 

Die ligt echter steeds meer onder vuur. Minister Kajsa Jonkvrouwe Ollongren trekt ten strijde tegen wat zij ‘nepnieuws’ vindt, maar wat in feite nieuws is, dat de overheid – en in feite Jonkvrouwe Ollongren zelf – onwelgevallig is.  De Jonkvrouwe is namelijk niet alleen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland, zij is ook prominent lid van de Bilderbergconferentie, als dochter van een van de mede-oprichters. Andere leden daarvan zijn onder meer Achmed Aboutaleb, Mark Rutte, Alexander Pechtold, Sybrandt van Haersma Buma en diverse leden van het Koninklijk Huis. In dat licht gezien valt de uitspraak in de Nieuwjaarstoespraak van onze koning ‘Twitter maakt het debat bitter’ als puzzelstukje op z’n plek.

In Nederland komt onder Jonkvrouwe Ollongren inmiddels een heus ‘Ministerie van Waarheid’ van de grond. In Duitsland wordt een dergelijk ministerie opgetuigd door minister Maas, in opdracht van Angela Merkel. De Franse president Emmanuel Macron werkt eraan.  Spanje zal ongetwijfeld snel volgen, want die kunnen wel wat onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting van Catalanen gebruiken, nu de Catalaanse seperatisten de verkiezingen hebben gewonnen, wat uiteraard niet de bedoeling was van de Spaanse regering en de EU. De EU is overigens de drijvende kracht achter deze ontwikkelingen. Juncker, Verhofstadt, Timmermans, de prominente EU-politici is er iets aan gelegen om de kritiek op de EU te laten verstommen, desnoods hardhandig. Als we niet uitkijken, marcheert binnen afzienbare tijd de Wehrmacht – maar nu in de vorm van een EU-leger – weer door de straten. Niet gehinderd door gefundeerde kritiek vanuit de bevolking. Maar wel als grote wens van organisaties als de Bilderbergconferentie en de Hongaarse ‘filantroop’ Georges Soros. Heeft Jacob Baron de Rothschild – ook prominent lid van ‘Bilderberg’ - immers niet gezegd: ,,De NWO staat in 2018”? Die stelling lijkt uit te komen.

 

Dan zijn er nog wat velen aanduiden als ‘populisten’. Gek genoeg worden die alleen ‘rechts’ genoemd, maar er zijn ook ‘linkse’ populisten, die strijden tegen globalisering (een belangrijk aspect in het beleid van Bilderberg/Soros en de EU) en almaar uitdijende macht. Al doen zij dat zeker niet altijd op de juiste manier, een punt hebben ze wel.

‘Rechts’ is daarom veel overtuigender. Het hoeft geen betoog, dat de vrijheid van meningsuiting inmiddels door de elite halal is geslacht en geofferd dreigt te worden op het altaar van de islam. Want vrijheid van meningsuiting is niet goed voor de islam, leidt tot terreur, is een bedreiging voor de veiligheid…  En Twitter – een van de steunpilaren van de vrijheid van meningsuiting – maakt het debat bitter. Ja, logisch, als je diezelfde vrijheid van meningsuiting wilt indammen, omdat die niet strookt met de mening van de politieke elite. Je bezit de macht om mensen monddood te maken, dan doe je dat ook.

 

Politieke macht echter is geen vrijbrief om mensen met een andere mening monddood te maken. Politieke macht is je door kiezers gegeven, om die in opdracht van diezelfde kiezers zo goed mogelijk te gebruiken, in het belang van diezelfde kiezers. Niet alleen de kiezers die op een bepaalde partij stemmen, een goed politicus luistert naar meningen uit de samenleving en vertaalt die naar politiek beleid. Ook als die meningen soms onwelgevallig zijn. Het gaat er niet om kiezers tevreden te houden, maar om een goed beleid te voeren.

Daarmee is meteen het verschil benoemd met de huidige politiek. Velen zijn geen volksvertegenwoordiger, maar ‘zelfvertegenwoordiger’, ze zitten er om hun baantje veilig te stellen en liefst nog eens te ‘promoveren’ naar de EU. Wat de EU betreft: ik durf de stelling aan dat het iedereen in de top van de EU, van Europese Commissie tot Europees Parlement en Europese topambtenaren, enkel en alleen gaat om macht uitoefenen. De bevolking knechten. Eerst met hulp van landelijke regeringen de vrijheid van meningsuiting om zeep helpen. Daarna marcheert de Wehrmacht, in de vorm van een EU-leger, weer door de straten waar de inmiddels geknechte bevolking woont.

 

Het ongelukkige in dit verhaal is, dat kiezers zich elke keer weer laten inpakken. ‘Populisme’ is vuig, vies. Maar het zegt wel de waarheid. Dat staat haaks op de liegende en bedriegende mooie mannetjes en vrouwtjes van de politieke elite.

 

Daarom moeten we vechten voor onze vrijheid van meningsuiting. In verzet komen tegen hen, die die vrijheid halal willen slachten en offeren op het altaar van de islam. Ons weerbaar opstellen. Dan maar stemmen op een ‘vuige’ partij, omdat die toch opkomt voor het vrije woord.

Misschien, heel misschien maakt het vrije woord dan toch nog een kans. Want alles van waarde is weerloos.

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Burgeroorlog is niet meer af te wenden

Een politieke elite, die zijn eigen plan trekt en een groot aantal boze burgers, die met lede ogen gadeslaan hoe hun land wordt overgenomen door andere culturen en hoe ze steeds verder worden uitgeknepen door de elite, die zich niets van hen aantrekt, zelfs niet van verkiezingsuitslagen. Een broeinest voor burgeroorlogen in Europa?

De situatie in Duitsland is duidelijk. Daar wordt de SPD nu op het schild gehesen als regeringspartner voor Merkels CDU/CSU. Terwijl de SPD gigantisch verloor bij de verkiezingen. Naar de kiezer wordt niet geluisterd. In dat geval zou de combinatie CDU/CSU met de winnaar van de verkiezingen AfD voor de hand hebben gelegen, niet een coalitie van twee partijen, die zwaar verloren. Maar de AfD werd, net als de PVV in Nederland, uitgesloten. Na het klappen van de combinatie met de Grünen, waren nieuwe verkiezingen op zijn plaats geweest, maar zowel de Bundespresident Steinmeier als Merkel zagen de bui al hangen. Nog meer stemmen voor de AfD.

 

In Nederland gebeurde eigenlijk hetzelfde. Als tweede partij in het parlement staat de PVV buiten spel door uitsluiting. Een lot, dat bij volgende verkiezingen waarschijnlijk ook FvD wacht. Het gevolg is dat Nederland nu zit met een in elkaar geknutseld vierpartijenkabinet, dat aan de hand loopt van grote multinationals en de Bilderbergconferentie. Tekenend zijn de woorden van Minister van BZK, Kajsa Jonkvrouwe Ollongren, over het afschaffen van het referendum: ,,Ik wil de Nederlandse burger niet de illusie geven dat die iets te zeggen heeft.” Dertig jaar terug zou de Nederlandse politiek dit soort taal van een buitenlandse politicus tot op het bot verketterd hebben. Nu spreekt een Nederlandse politica dit gewoon, ongestraft uit. Daarnaast blijkt een partij als de VVD ronduit onbetrouwbaar – en dat is dan nog een eufemisme.

 

De EU is ook goed in uitsluiten. Eurocommissaris Timmermans zegde Polen de wacht aan, omdat ze niet in de pas lopen met wat de EU wil. Dat geldt ook voor Tsjechië en Hongarije. De bevolking van de lidstaten is uiterst EU-sceptisch, maar de EU dendert maar door met ‘Meer EU’. De Duitse SPD-leider Martin Schulz – politiek afkomstig uit de EU – sprak van een federale EU in 2025, wie het niet aanstaat, mag het zeggen, die wordt de EU uitgezet. Die uitspraak heeft hij teruggenomen, maar toch, het is gezegd en het is tekenend voor hoe de EU denkt en handelt. De EU-burger stelt niets voor. Die is slechts het behang voor de Europese superstaat, die zij voor ogen hebben.

 Al zal de nuchtere denker stellen dat de stelling van Schulz ook een positieve kant heeft: Landen kunnen door uitgezet te worden, op een goedkope en simpele manier de EU verlaten. Dat is andere koek dan ‘Brexit-koek’.

 

Deze factoren zijn uiterst gevaarlijk. Ik waar mijzelf aan de stelling, dat er zonder social media, die in hoge mate dient als uitlaatklep voor de huidige onvrede, er allang een burgeroorlog zou zijn uitgebroken. Mensen kunnen nu hun frustraties nog kwijt op Facebook, Twitter, Instagram etc., maar er komt een tijd, dat dit voor de tot op het bot getergde burger ook niet genoeg meer is. Om bij Nederland te blijven, de dominantie van de Islam is velen een doorn in het oog. De dominantie van de EU en de huidige regering eveneens. Een ideaal broeinest voor een burgeroorlog. Trek je het door over de hele EU, is de kans op een (burger)oorlog binnen de EU momenteel ongekend groot en wordt met de dag groter. Zo is het de vraag, hoe lang de Zweden de verregaande rellen en aanslagen door extreme moslims nog pikken. Een tikkende tijdbom.

 

Is dit nog te keren? In het huidige politieke spectrum niet. Als de politieke elite doorgaat met dit spel om de macht, is het slechts een kwestie van tijd, tot burgers zich tegen hun overheden en de EU gaan keren. Aangezien er in zowel Duitsland als Nederland geen nieuwe verkiezingen in het verschiet zijn, zal de status quo voortduren, de onvrede toenemen en daarmee zal de angst van de burger voor zijn baan en hypotheek verdampen. Wat, als je met een baan zo weinig verdient, dat je die hypotheek toch niet meer kunt betalen, omdat de overheid steeds meer geld opeist? Maar als het besef doordringt dat ook nieuwe verkiezingen niets oplossen, omdat je grote groepen mensen niet een, twee drie, hup het land uit krijgt, is de beer los. Dan staat niet alleen het Malieveld vol, maar gaan de ruiten van het Binnenhof aan diggelen en worden politici te grazen genomen. Hetzelfde geldt voor de EU. De historie leert, dat je als overheid burgers heel lang kunt tergen. Heel lang kunt onderdrukken en negeren. Uiteindelijk gebeurt dan, wat in 1789 in Frankrijk gebeurde.

 

Politici, willen we dat? Dan moet u vooral zo doorgaan op de ingeslagen weg van negeren, onderdrukken en uitsluiten. Willen we dat niet? Buig dan ’s voor een keer deemoedig het hoofd voor de (EU) burger. Erken tenminste, dat er grove fouten zijn gemaakt en zet die recht. Zet bepaalde partijen, zoals de VVD, uit het politieke bestel. Vorm de EU om tot een handelsunie. Zet moslims het land uit. Sluit de grenzen en laat geen asieleisers meer binnen. Dan is het tij misschien nog te keren. Al ben ik bang, dat het te laat is.

 

=================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

 

Mogelijke conversatie tussen Mark en Sybrand

,,Dag Sybrand, met Mark.”

,,Mark…. Wat kan ik voor je doen?”

,,Kajsa (Ollongren) belde. Ze is benaderd door haar superieuren van de Bilderbergconferentie over de rol van Pieter Omtzigt in de kwestie MH17. Vandaar dat ik contact met je opneem. Dit is toch een zeer belangrijke kwestie.”

,,Ja. Pieter heeft een enorme dossierkennis. Als je iets wilt weten, kun je hem beter zelf bellen misschien?”

,,Nee, nee, Sybrand, het gaat om iets anders. Iets veel belangrijkers. Pieter kan wel ’s teveel weten. Als naar buiten komt, dat het toch niet de Russen waren, maar dat de MH17 door Oekraine is neergehaald, kan dat heel schadelijk zijn voor mij. Het voortbestaan van het Kabinet kan dan zelfs op het spel komen te staan. Dat is onwenselijk, je weet toch van de afspraken met de Bilderbergconferentie?”

,,Ja, ja… Dat weet ik, Mark. Maar Pieter is de woordvoerder op dit dossier. Die heeft een enorme dossierkennis.”

,,Zeker, Sybrand. Zeker. Dat trek ik ook niet in twijfel. Maar het gaat de verkeerde kant op. Pieter slaat door.”

,,Ja, maar hij heeft wel de nodige bewijzen.”

,,Bewijzen, Sybrand, bewijzen… ‘Pleurt op’, zeggen ze hier in Den Haag. Het gaat toch niet om bewijzen? Het gaat om het voortbestaan van het Kabinet, om de positie van ‘Bilderberg’. Hoe moet ik het Kajsa en de Bilderbergconferentie uitleggen als het fout gaat op dit dossier? Nee, Sybrand, we moeten dat voorkomen.”

,,Voorkomen? Hoe dan?”

,,Luister, Sybrand. Kajsa brengt in de publiciteit, dat er nepnieuws wordt verspreid door de Russen, om de Nederlandse politieke situatie te beinvloeden. Maar daar zijn we er nog niet mee. Ik heb contacten, Sybrand. Heel goede contacten met een journalist van NRC. Als die schrijft, dat de ontkenning van de Russen nepnieuws is…, worden de ongeloofwaardig met hun ontkenning.”

,,Allemaal goed en best Mark, maar Omtzigt weet beter. Ik ken hem goed genoeg. Die gaat echt niet staan liegen in een Kamerdebat. Daar is hij veel te rechtlijnig voor.”

,,Liegen, Sybrand? Wie heeft het hier over liegen? De Russen hebben het toch gewoon gedaan, man. Als ‘Bilderberg’ het zegt, is het zo. Of wil je tegen de Bilderbergconferentie in gaan? Nou, maak dan je borst maar nat, jongen. En die van Omtzigt! Die zullen er persoonlijk voor zorgen dat hij en dat partijtje van jou in no time niets meer voorstellen.”

,,Is dat een dreigement, Mark?”

,,Nee, nee... Luister, Sybrand. Ik heb een oplossing. Kajsa treedt in de publiciteit over dat Russische nepnieuws. Vervolgens benader ik NRC. Die publiceren een verhaal, dat de Russen Oekraine vals beschuldigen van het neerhalen van MH17. Dat het allemaal Russisch nepnieuws is, dus. Zo kunnen we de zaak sturen… Dit is toch een unieke kans, man!”

,,Ja, maar Mark… Omtzigt gaat hier nooit mee akkoord.”

,,Omtzigt, Omtzigt… Luister nou ’s even, Sybrand. Jij gaat er vervolgens voor zorgen, dat Omtzigt van dat dossier af gaat. Onmiddellijk. Hoor je? On-middel-lijk. Die vent is net een pitbull. Maar hij ziet het gewoon verkeerd, dat vind jij toch ook? Denk aan het belang van het Kabinet, aan het belang van een goede relatie met de Bilderbergconferentie.”

,,Allemaal mooi gezegd, Mark, maar als hij dan opstapt en z’n zetel meeneemt? We hebben als coalitie maar een meerderheid van een zetel, dat weet jij net zo goed als ik.”

,,Kijk, Sybrand, daar ga jij nou voor zorgen. Jij veegt hem de mantel uit, desnoods je hele CDA-fractie. Laat ‘m door het stof kruipen, verneder hem tot op het bot, zodat hij nooit meer een woord zegt over MH17. Maar jij gaat hem wel binnenboord houden bij het CDA. Hoe dan ook. Denk aan…”

,,Ja, ja, het Kabinetsbelang, het belang van de Bilderbergconferentie…  Maar wat als het toch fout gaat en hij stapt eruit?”

,,Dat gebeurt niet, Sybrand. Want daar ga jij voor zorgen. Als hij opstapt, reken ik dat jou persoonlijk aan. Dan kun je het schudden, Sybrand. Jij houdt hem binnenboord, dan zorg ik er persoonlijk voor, dat het CDA op een ander belangrijk punt in de toekomst z’n zin krijgt. Daar moeten we maar ’s over praten binnenkort, in het Torentje, welk punt dat gaat worden. Komen we wel uit. Mooie deal, toch?”

,,Ehh… Ja, als je het zo stelt, Mark…”

,,Kijk, Sybrand, zo ken ik je weer. Je weet ’t he… Bilderberg vraagt, wij draaien. Dat is de deal. Je kunt het, Sybrand. Deal?”

,,Is goed, Mark. Maar die belofte over dat het CDA op een belangrijk punt z’n zin krijgt, die staat toch?”

,,Zeker, Sybrand. Zeker. Heb je mij ooit op een leugen betrapt?”

 

De rest van het verhaal kennen we. Pieter Omtzigt ging van het dossier MH17 af en werd daarmee gemuilkorfd.

 

 =================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Kunnen we de NWO nog keren?

De Sleepwet, de mogelijkheid dat iedereen meekijkt aan wie je betalingen doet op je bankrekening, overal ANPR-camera’s die kentekens monitoren en zo de route van automobilisten in kaart brengen, aandeelhouders van grote bedrijven, die gefêteerd worden voor 1400 miljoen euro, terwijl de ‘gewone’ burger tegen een BTW-verhoging van 50 procent van het laagste tarief – voor eerste levensbehoeften! – aan zit te grommen. Een Europees leger, steeds meer macht naar de EU. We zien het scenario van de New World Order (NWO) zich steeds sneller ontrollen. De burger staat erbij en kijkt ernaar. Terwijl dit nou juist iets is, waar links en rechts, rijk en arm, blank en zwart, zij-aan-zij tegen zouden moeten strijden.

 

De NWO is niet iets voor zweverige complotdenkers. De NWO is onder ons. Nederland heeft zelfs een Minister van Binnenlandse Zaken, jonkvrouwe Kajsa Ollongren, die behoort tot de Bilderbergconferentie, waarin de superrijken en mensen met grote invloed hun plan voor de NWO willen doorzetten. Ook premier Mark Rutte bezocht de Bilderbergconferentie meer dan eens, op uitnodiging.

Baron de Rothschild – ook een ‘Bilderberger’ - zei een tijdje geleden terloops: ,,De NWO moet in 2018 gestalte krijgen.” Het lijkt erop, dat dit gaat gebeuren. Op 1 januari 2018 worden we wakker in de NWO-dictatuur. Angst? Complotdenken? Wie om zich heen kijkt, ziet de waarheid hiervan.

 

Oost-Europa

In de Oost-Europese landen hebben ze dit door, met premier Orbán in Hongarije en de Poolse premier Szydlo als boegbeelden. Dat is niet voor niets. Decennia lang zuchtte Oost Europa onder het juk van de USSR, die ongeveer dezelfde methoden hanteerde, die de komende tijd op stapel staan, alleen met ouderwetsere – en dus minder slagvaardige – apparatuur. De technologie was toentertijd simpelweg nog niet zo ver als nu. Waardoor we nu nog meer moeten vrezen dan de landen die destijds onder het USSR-juk zuchtten.

De Oost-Europese landen heeft de USSR er echter nooit onder gekregen. De Oost-Europeanen hadden – en hebben – een complete trukendoos aan slimmigheden, om de altijd dominant aanwezige, gluurderige overheid te omzeilen of op het verkeerde been te zetten. Mensen van alle lagen van de bevolking hielpen en helpen daar elkaar in hun strijd van ‘wij tegen zij’. Het wantrouwen zit er nog altijd heel diep. Daar zit juist de angel voor de West-Europese bevolking. Die is gewend aan een betrouwbare overheid en daarmee geneigd de overheid te vertrouwen. Dat maakt de Westerse landen een gemakkelijk doelwit voor de nastrevers van de NWO.

 

We zien inmiddels het wantrouwen toenemen. In Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk, Spanje – de Catalaanse kwestie spreekt boekdelen – België, Oostenrijk. Overal weerklinkt het rumoer tegen de overheid. Overal zien we de ‘goed rechtse’partijen, die zich inzetten voor de eigen bevolking, opkomen. Dat is een goede zaak, ware het niet, dat deze ‘goed rechtse’partijen worden verketterd door de linkse- en middenpartijen. Terwijl het nu voor weldenkende politici echt de tijd is, om de handen ineen te slaan. Weg met de Sleepwet. Weg met het gegluur op bankrekeningen. Geen EU- leger, dat naar believen een opstand in elk willekeurig EU-land kan neerslaan. Maar vooral: Geen NWO, waardoor via de EU de Bilderbergconferentie haar zieke ideeën kan verwezenlijken.

 

Gidsland?

Als de politiek het niet doet, zal de verandering van onderop moeten komen. Door een hele trukendoos te ontwikkelen, die het burgers mogelijk maakt de overheid te omzeilen. Het wordt ‘wij tegen zij’ en daar zullen we aan moeten wennen. Zeker nu ‘Bilderberg’ zelfs tot het Kabinet is doorgedrongen. Daarom is het van het grootste belang, dat het Kabinet zo snel mogelijk weg is. Een belang, dat de oppositie inmiddels wel ziet. Nu nog samenwerken, in plaats van de PVV uitsluiten, dat helpt om de wig tussen de regeringscoalitie steeds dieper te drijven. Daarbij zal ook steeds meer naar onder meer Hongarije en Polen gekeken moeten worden, net als naar Oostenrijk. Want in Nederland de NWO van tafel vegen is een ding, maar dat kan alleen met hulp van anderen, om ervoor te zorgen, dat de EU barst en vervolgens alle EU-landen worden bevrijd van het juk van de bezetter. Zo kan Nederland zijn naam als ‘gidsland’ in zekere zin dan toch weer waarmaken.

 

De klok staat echter op een minuut voor twaalf. Het volk zal dus in actie moeten schieten. Van links tot rechts, van rijk tot arm, van blank tot zwart. Gek genoeg wordt de NWO dan meteen weer een verbindende factor.

 =================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

Praktijken ‘bedriegkabinet’ Rutte III moeten onderzocht – maar hoe?

Nu het kabinet Rutte III op zijn minst verdacht is wat betreft het afschaffen van de dividendbelasting, moet er een gedegen onderzoek komen naar het verloop van de formatie. Zalm – ex directeur van ABN AMRO bank - en Rutte – ex werknemer van Unilever – zaten daarbij aan dezelfde onderhandelingstafel, waar op een achternamiddag werd besloten de dividendbelasting af te schaffen. Dit punt stond bij geen enkele partij, die aan de onderhandelingen deelnam, in het verkiezingsprogramma, waarbij het er wel heel erg op lijkt, dat de onderhandelaars hun oren lieten hangen naar enkele grote multinationals. Zelfs het programma van Rutte’s VVD sprak geen woord over dividendbelasting of het afschaffen ervan. Blijkbaar kwam dit dus op als het bekende duveltje uit een doosje.

 

Om te beginnen zou Rutte III per direct demissionair verklaard moeten worden. Staatsrechtelijk zal daar best een mogelijkheid toe zijn. Wat het kabinet echt zou sieren is dat het zichzelf demissionair zou verklaren. Daarmee voorkomt het in elk geval de schijn van belangenverstrengeling.

Wie zou zo’n onderzoek moeten uitvoeren? Een Parlementair onderzoek, door een commissie die wordt ingesteld door de Tweede Kamer, ligt voor de hand. Dat is echter geen logische optie. De regeringspartijen hebben immers een meerderheid in de Tweede Kamer, politiek liggen er heel veel lijntjes, ook met de oppositiepartijen. Alleen de PVV is in de Kamer boven elke verdenking verheven, deze partij heeft immers geen enkele binding met de regeringspartijen, zelfs niet met nagenoeg alle partijen in de Tweede Kamer. FvD van Baudet hoort vooralsnog ook in dit rijtje, tot het tegendeel blijkt. In iets mindere mate zou je hetzelfde kunnen zeggen van de SGP, al heeft die wel banden met de CU. Een onafhankelijke commissie van buitenstaanders, door de Tweede Kamer benoemd, is ook geen goede optie. De Tweede Kamer benoemt, dus de politiek zelf. Waaronder ook de vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66 en CU.

Blijven er nog enkele andere opties over. Een consultancybedrijf? De EU? In beide gevallen weten we ook de uitkomst van het onderzoek al.

 

De enig juiste oplossing is nieuwe verkiezingen. Het volk, dat zich uitspreekt. Krijgen de regeringspartijen een meerderheid? Dan is het volk het er mee eens. Wordt de uitslag totaal anders? Dan zouden de kopstukken uit de formatie moeten worden opgepakt en berecht. ‘Minder, minder’ roepen over Marokkanen is blijkbaar strafbaar, ‘Minder, minder’ roepen over dividendbelasting blijkbaar niet?  Met de kanttekening, dat het zelfs om afschaffing gaat.

 

Rutte III moet weg. Zo snel mogelijk. En daarna nieuwe verkiezingen. Ook zo snel mogelijk en zonder verkiezingscampagnes, zodat bij de kiezer de herinnering aan het bedrog van Rutte III niet vervaagt en de coalitiepartijen zich niet schoon kunnen praten tijdens een gladde campagne, die opnieuw vol leugens zit. Misschien is het een nog betere optie om de huidige coalitiepartijen geheel uit het politieke bestel te zetten. Zodat er ruimte komt voor eerlijke partijen, die het beste voor hebben met Nederland.

 

Een nadeel van al deze opties is: we hebben er de politiek voor nodig en de coalitie is in de meerderheid. Er zal dus een wig gedreven moeten worden tussen de coalitiepartijen. De vraag is: welke partij is daar – samen met de PVV – krachtig genoeg voor.

 =================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

De les van ‘Hunted’

Deze week keek ik via Uitzending Gemist naar de eerste aflevering van het tv-programma Hunted, waarbij mensen ‘op de vlucht’ slaan en door een team van speurders in de kraag gevat moeten worden. Een kat-en-muisspel dus.

Dit zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor elke Nederlander, bedacht ik mij. Als je ziet, hoe je als gewone burger op allerlei manieren bespied en afgeluisterd kunt worden en welke andere noviteiten er nog op stapel staan, slaat de schrik je om het hart. Volgend jaar al wordt Nederland gemonitord in delen van 125 vierkante meter, waarbij opsporingsdeskundigen zelfs kunnen voorspellen wanneer je weggaat, thuiskomt en meer van dat soort zaken. Daar komt de Sleepwet dan nog eens bij. Totale controle, dat is uiteindelijk het doel. Waarvoor? Voor de veiligheid, want wie kan er nu iets tegen hebben op veiligheid?

 

De vraag is, of onze veiligheid wel gediend is bij het verlies van onze privacy. Want privacy is namelijk veiligheid. Wie niet bespied, afgeluisterd of gemonitord wordt, voelt zich veilig en comfortabel. Verlies van privacy betekent meer opgefokte mensen, meer psychische aandoeningen, meer recalcitrant gedrag. Want we voelen ons niet veilig.

Echter, we hebben grote groepen mensen geïmporteerd in onze samenleving, die het er zelf niet veiliger op maken. Terroristen, aanslagplegers, extremisten. Die moeten worden opgespoord. Daarvoor moet dan onze privacy te grabbel worden gegooid. Iedereen wordt tot verdachte gemaakt. De oplossing is simpel: Sluit de grenzen voor migranten. Het is uiteindelijk gemakkelijker – en voor de inwoners van dit land aangenamer – om alleen de grens te bespieden, dan alles en iedereen. Houd vervolgens alle migranten van de afgelopen 30 jaar nog eens flink tegen het licht, inclusief kinderen/kleinkinderen. Bij het geringste vermoeden dat er iets niet klopt, het land uitzetten. Of verregaande ‘opsporingsmethoden’ op loslaten, waarbij niet elke burger, maar alleen deze verdachten hun privacy verliezen.

 

Het is misschien gek gezegd, maar onze privacy is te belangrijk om te grabbel te gooien voor de veiligheid. Vraag het eens aan Oostblokkers, die het USSR-regime nog hebben meegemaakt. Een dergelijk systeem willen zij nooit meer terug. Vreemd genoeg maken wij ons in het ‘VrijeWesten’ na de val van de USSR ons de vileine opsporingsmethoden van dat regime in rap tempo eigen. Een veilige samenleving heeft zijn prijs, namelijk verlies van nagenoeg alle privacy en de vraag is, of we dit moeten willen. Terroristen bijvoorbeeld kunnen ook worden opgespoord zonder de totale bevolking continu onder de monitor te leggen.

 

Het aanzwellend terrorisme heeft de overheden echter wel iets gebracht. Elke overheid droomt namelijk van totale controle op de bevolking. Dat zit gewoonweg in de macht ingebakken. Daar wordt nu gretig gebruik van gemaakt, met de veiligheid als schaamlap.

 

Daarom mag de Sleepwet er nooit komen. Daarom mogen ook de nieuwe (uit de VS afkomstige) opsporingsmethoden, waarin Nederland wordt opgedeeld in ‘vakken’ die worden gemonitord, die voor medio 2018 op stapel staan, er nooit komen. Onze vrijheid moet ons wat waard zijn en iedereen, die onze vrijheid in de weg staat, moet daar niet alleen op worden aangesproken, maar ook worden aangepakt. Ook als het om de overheid gaat. Onze vrijheid is daarvoor een te groot goed. Als de sleepwet er komt, samen met diverse andere rigide opsporingsmethoden, zou ik er voor pleiten om Bevrijdingsdag af te schaffen.  Het zou namelijk een belediging zijn voor al die mensen, die onze vrijheid bevochten, vaak met hun leven als inzet.

 

Buiten dat het aardig is om te zien en bovendien spannend, is Hunted daarom een uiterst leerzaam programma.  Al is het maar om het inzicht te krijgen in het feit, dat we onze vrijheid steeds meer aan het verliezen zijn aan de Nieuwe Wereld Orde. Wie zijn vrijheid verliest, is alles kwijt. Want laten we eerlijk zijn, hadden de mensen in de voormalige USSR nou zo’n goed leven? Dat denk ik niet. De Landen als Polen, Tsjechië, Slowakijke, de Baltische staten en niet te vergeten de voormalige DDR wierpen niet voor niets het almachtige communistische juk af, dat hen de vrijheid ontnam. Ze hadden weliswaar gratis openbaar vervoer, gratis gezondheidszorg en onderwijs, douceurtjes, die wij in Nederland niet eens hebben, maar de vrijheid lonkte toch net iets meer.

 ==================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

SP-wethouder Arnhem gooit met milieuzone eigen glazen in

De Arnhemse SP-wethouder Geert Ritsema komt met de strengste normen voor een milieuzone ooit. Dieselauto’s van voor 2004 mogen straks de stad niet meer in.

 

 Een opmerkelijke stap voor een SP-wethouder. De SP komt juist op voor ‘de kleine man’ en die rijdt uitgerekend vaak een diesel van voor 2004. Ideaal voor degenen, die wat minder verdienen, om voor woon/werkverkeer te gebruiken. Veel al dan niet startende ZZP-ers  kopen als eerste (bestel)auto voor hun werk een pakweg 15 jaar oude diesel. Was een auto vroeger na een jaar of 15 echt ‘op’, in de loop van de jaren nam de kwaliteit fors toe en kan een auto van die leeftijd prima aan een tweede, derde of zelfs vierde leven beginnen. Met andere woorden: Veel kiezers van de partij, die Ritsema vertegenwoordigt, zijn door die maatregel de sigaar. Je zult maar op de SP gestemd hebben en betaalbaar rijden in een oude diesel. Lekker.

 

Uit het beleid van Ritsema valt op te maken, dat er nog ettelijke duizenden oude diesels rondrijden in Arnhem. Natuurlijk, het zullen er best wat zijn, maar procentueel gezien is het aandeel van de oude diesel verwaarloosbaar. Bovendien, auto’s hebben de eigenschap, dat ze slijten. Het worden er dus steeds minder, waardoor de maatregel van Ritsema meer lijkt op automobilistje pesten, of SP-kiezertje pesten, dan op daadkrachtig klimaatbeleid.

 

Onderzoek in diverse Duitse en Nederlandse steden met milieuzones heeft ook nog eens aangetoond, dat milieuzones niets toevoegen aan de beperking van de hoeveelheid fijnstof in steden.  Terwijl onderzoek in Utrecht onlangs wel aantoonde, dat in de keukens van huizen het meeste fijnstof wordt geproduceerd. Vraag me niet hoe, maar het stond er echt. Krijgen we straks dan ook ‘keukenloze zones’? Ik hoor de restaurant- en snackbarhouders al juichen.

 

De maatregel van Ritsema treft dus een flink deel van z’n eigen SP-kiezers. ‘Links’ verdedigt dat gemakshalve, door te stellen dat ‘Links kijkt naar het algemeen belang en niet naar de belangen van kiezers’. Daar zit dus direct het punt van het echec van links. Kiezers stemmen namelijk op een partij, die hun belangen het best verdedigt in het het grote politieke spectrum van het algemeen belang. Anders zou je namelijk geen politieke partijen meer nodig hebben.

 

Ritsema en de SP in Arnhem tonen met de strenge voorschriften voor een milieuzone dus aan, dat de partij zichzelf in feite overbodig maakt. Want de SP – en andere linkse partijen - kijken uitsluitend naar het algemeen belang. Dan kun je als kiezer dus net zo goed op een andere partij stemmen.

Ik zie bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen een afgetekende zege opkomen voor nieuwkomer PVV in de Arnhemse politiek. Want de kloof tussen de politici van de SP ten opzichte van de PVV mag dan wel gigantisch zijn, wat een grote stap is voor een SP-politicus is een kleine stap voor de kiezer.

 

Ritsema gooit dus zijn eigen socialistische glazen in.

 

==================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

De les van Catalonië

 

Toen begin jaren 90, net voor de Joegoslavische burgeroorlog, Istrië de onafhankelijkheid wilde uitroepen, kreeg dat land daarbij steun van de EU. Dat gebeurde later ook bij de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen, toen die zich losmaakten van het Russische (Sovjet)juk. Zo ontstonden op een vrij vreedzame manier nieuwe staten, omdat de bevolking van die staten dat wilde. Mensenrechten respecteren, de EU is er jarenlang goed in geweest.

 

Tot afgelopen weekend, toen Catalonië een referendum organiseerde over de vraag of het een zelfstandige staat zou moeten worden, los van Spanje. De Spaanse regering reageerde ver over de top, door het referendum in feite ‘neer te slaan’ als was het een opstand. Met steun van… de EU. Juist, de EU, die volgens eigen zeggen vrede en veiligheid brengt op het Europese continent.

 

Met het neerslaan van de sentimenten in Catalonië is de dictatuur in Spanje weer terug. Decennia lang zuchtte het land onder de wrede dictator Franco. Met de steun voor dit rigide beleid vanuit Brussel, laat de EU haar ware gezicht zien: de dictators Jean Claude Juncker, Guy Verhofstadt en Frans Timmerman voorop. Want de EU moet een ‘superstaat’ worden, ongeacht hoe de inwoners van diezelfde EU daar over denken. Zo’n opstelling wordt ook wel dictatuur genoemd.

 

De ware dictators zitten derhalve niet in Spanje, maar in Brussel. De Spaanse regering voerde ‘Brussels’ beleid uit. Dat onze Ministerpresident Mark Rutte en passant liet weten dat hij de Friezen ook mores zou leren, als die een dergelijk referendum zouden houden om tot zelfstandigheid te komen, moet ons in Nederland zorgen baren. Niet alleen toont Rutte zich hiermee een dictator pur sang, hij laat hiermee ook zien, dat hij een loyaal uitvoerder is van het dictatoriale EU-beleid.

 

Het woord ‘als’ betekent altijd een hypothese, maar ‘als’ er nu eens gewoon gepraat was met de Catalanen. Als er vanuit de EU meegedacht zou zijn, dan was het mogelijk niet zover gekomen. De rigide opstelling van de EU en in haar kielzog de Spaanse regering heeft er voor gezorgd, dat de voorstanders van afscheiding alleen maar steviger in het zadel komen te zitten. Houden ze die opstelling vol, is een burgeroorlog zeker niet ondenkbaar.

 

Het is de grote angst van de EU dat er meer afscheidingsbewegingen ontstaan. De Baskische afscheidingsbeweging ETA met z’n aanslagen ligt nog betrekkelijk vers in het geheugen. Door zich zo onbuigzaam op te stellen tegen de Catalanen, geeft de Brusselse en Spaanse ‘elite’ de Basken, die al jaren geen aanslagen meer plegen, nieuwe munitie om zich, al dan niet met geweld, af te scheiden. Dat er in Schotland ook stemmen opgaan voor een zelfstandige staat, zal de EU minder boeien met de aanstaande Brexit.

 

De les van Catalonië is, dat een roep om een zelfstandige staat niet kan worden genegeerd. Of dat nu een deel van een bestaande EU-lidstaat is, of in het geval van het Verenigd Koninkrijk, een lid, dat eruit wil stappen, waarbij de EU ook zoveel mogelijk de voet dwars zet.  De belangrijkste les van Catalonië is echter wel, dat de EU is verworden tot een gedwongen statenbond, waar dictators de boventoon voeren.  Te vergelijken met het vroegere Joegoslavië of de USSR. Zo’n statenbond kunnen we missen als kiespijn. Het is dus in ieders belang, dat de EU barst. Gebeurt dat niet, krijgen we geen EU die garant staat voor vrede en veiligheid, maar een EU die bol staat van burgeroorlogen. Zo’n EU kunnen we missen als kiespijn.

==================================================

Einde van deze opinie. Lees hieronder meer op Tarara, de opiniepagina voor helder denkend Nederland.

==================================================

'We rule this country'

 

Het was eind jaren tachtig. Het CDA stond op de toppen van haar macht. Geen enkele politieke partij kon om het CDA heen. Partijen, die iets voor elkaar wilden krijgen, moesten het CDA behagen. ‘We rule this country’, klonk het op een gegeven moment, bij de kabinetsformatie van 1989.  Enige tijd daarna waren er gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA kreeg keihard op z’n kop. Provinciale- en Tweede Kamerverkiezingen volgden, het CDA verloor fors en werd uiteindelijk gedecimeerd. De partij, die op de toppen van haar macht Nederland dacht naar z’n hand te zetten, werd door de kiezer vorstelijk afgestraft.

 

Het is 2017. De VVD staat op de toppen van haar macht. Geen enkele politieke partij kan om de VVD heen. Partijen, die iets voor elkaar willen krijgen, moeten de VVD behagen. ‘We rule this country’, het wordt niet letterlijk uitgesproken, maar de partij en de partijbonzen stralen het aan alle kanten uit. VVD-ers die graaien, frauderen, of gespeend van elke kennis een departement leiden en daar bijna zonder uitzondering mee weg komen. Een premier die zegt dat hij hetzelfde zou doen met Friesland als de Spaanse regering met de Catalanen, als de Friezen over afscheiding zouden beginnen. Een partij, die kort daarvoor nog door de kiezers werd afgestraft, maar desondanks toch de grootste partij bleef.

 

De VVD heeft niets geleerd van het debacle van het CDA, zo blijkt. Toegeven, in tegenstelling tot het steile, starre CDA viert in de VVD jovialiteit hoogtij. Dikke sigaren, bier in overvloed, leden met buiken als burgemeesters, die elkaar vrolijk op de schouder meppen, ‘Zeg kaerel…’ De VVD lijkt overal mee weg te komen. Met criminele ex-bewindslieden, graaiende leden en bestuurders, de uitstraling dat de VVD Nederland wel even naar haar hand zal zetten. Ze lijken er niet alleen mee weg te komen, ze komen er nog mee weg ook. Sterker nog, de VVD heeft opnieuw de leiding bij de kabinetsvorming.

 

Blijkbaar gaat de kiezer voorbij aan het feit, dat de VVD een soort van ‘schurkenpartij’ is, waar graaien als een tweede natuur wordt beschouwd. Misschien is het de joviale uitstraling van de partij, Mark Rutte vooral, waardoor de kiezer toch in meerderheid weer het hokje van de VVD rood kleurt? Het succes, dat de partij tegen beter weten in benadrukt? Of is het de angst voor het onbekende, voelt de kiezer zich ondanks alles toch geborgen bij de VVD, omdat ze die partij al decennia lang stemmen?  Misschien eens reden voor weer een onderzoek?

 

Of zou het gewoon domheid van de kiezer zijn? Het is te hopen van niet.