Boveneinder.jouwweb.nl
Home » Columns Boveneinder

Voor meer opinies, scroll naar beneden op deze pagina

 

 

Portemonnee van burger is eindig

Een op de drie huishoudens riskeert financiele problemen, aldus het Nibud. Prijzen van energie gaan skyhigh, net als de brandstofprijzen, voor wat de laatste betreft in Nederland althans. De overheid weigert bedrijven te compenseren voor de hogere energiekosten en de verhoogde prijzen voor grondstoffen. Ook burgers kunnen slechts op minimale steun rekenen.

Vissers voor wie uitvaren niet meer loont vanwege dure brandstof, boeren die het water aan de lippen staat door de stikstofcrisis, hogere inkoop- en productiekosten van bedrijven. Onlangs zei een directeur van een bedrijf het onomwonden: ,,Zolang de consument bereid is hogere prijzen te betalen..."

Ondernemers, de overheid, energiebedrijven, oliemaatschappijen, ze leggen allemaal de rekening neer bij de burger. Die moet de knip maar trekken. Zonder zich te beseffen, dat de portemonnee van de burger ook een bodem kent. Een energiemaatschappij, die klanten een voorschotnota stuurt, die 300% of soms wel 400% hoger ligt, beseft zich niet, dat mensen energie gewoonweg nodig hebben, maar dat ze zo'n bedrag nooit kunnen ophoesten. Een energiebedrijf is een 'nutsbedrijf', tot 'nut' van iedereen, zogezegd. Wie termijnbedragen verdrievoudigt, weet dat klanten daardoor in problemen worden gebracht. Verwijzen naar de Schuldhulpverlening is dan misdadig en biedt geen oplossing. Een structurele oplossing is een normaal tarief. Bij energiebedrijven klotst het geld tegen de plinten, dus is er ruimte voor fors minder winst - en dus voordeliger tarieven voor de burger. Stel in deze crisistijd eens niet de belangen van de aandeelhouders centraal, maar die van de klanten, de burgers en bedrijven. 

Hier ligt ook een taak op de overheid te wachten. De Franse overheid heeft een maximum vastgesteld voor de energietarieven. Dat werkt uitstekend en biedt burgers en bedrijven de garantie, dat de tarieven niet ineens skyhigh gaan. Zekerheid op financieel gebied dus. Minder extreme prijsstijgingen van producten. De Franse regering gaat zelfs zo ver, dat ze de EDF (de Franse elektriciteitsmaatschappij) nationaliseert: Daarmee wordt het een overheidsbedrijf, zoals ook Nederland tot de jaren 80 provinciale elektriciteitsmaatschappijen kende, in principe overheidsinstanties, die met minder winst toe konden, omdat de Provincieale overheid de enige aandeelhouder was.

 

Ook is het niet uit te leggen dat een liter benzine in Duitsland 50 eurocent goedkoper is dan in Nederland. Zelf tank ik consequent in Duitsland. Rijen Nederlanders voor de pomp daar. Je staat er ook lachend euro's te tellen, elke twee liter is een euro voordeel. Vijftig liter benzine tanken? Dan houd je 25 euro in je portemonnee. Wat toont dit aan? Het Kabinet verlaagde de accijns op benzine weliswaar met 17%, maar dat laat alleen maar zien, dat de belastingdruk op motorbrandstoffen in Nederland ronduit rigide is. De overheid zou moeten omdenken: Door een forse verlaging zouden veel automobilisten in eigen land blijven tanken, wat ook een fors bedrag oplevert voor de schatkist. 

 

De tijd is gekomen om de samenleving anders in te richten, als het op belastingen, accijnzen, energietarieven en prijsverhogingen door bedrijven aankomt. Door de lasten eenzijdig door te schuiven naar de burger, komt die in de problemen. De signalen zijn nu al overduidelijk. Doorgaan op deze doodlopende weg is heilloos, Het is aan de politiek, om met oplossingen te komen. Burgers kunnen immers geen accijnzen verlagen, geen prijzen verlagen, dus moeten ze beschermd worden door de Overheid. Daar is de Overheid ook voor bedoeld. 

 

Hoe? Daarover zou zo snel mogelijk een Nationaal Debat moeten komen. Niet zozeer tussen politici, vakbonden en allerlei instanties, maar primair tussen de Overheid en 'gewone' burgers: de stratenmaker, de supermarktmedewerker, de accountmanager, noem maar op. Een eerste aanzet om de lastendruk te verlichten zou het nationaliseren van de zorgverzekeraars zijn, waarmee het oude Ziekenfonds terug zou komen, met veel lagere tarieven. Nationaliseren van energiemaatschappijen zou ook helpen, daarmee zou energie ook stukken goedkoper kunnen worden. Natuurlijk zitten hier ook haken en ogen aan. Niets doen, wat het Kabinet in feite nu doet, is echter geen optie.  Er moet iets gebeuren om te voorkomen dat straks heel Nederland, uitgezonderd een superrijke elite, in de Schuldhulpverlening zit. 

 

19.07.2022

-------------------------------------------------------------

Einde van deze opinie

==================================================

 

Moeten is dwang

We moeten allemaal gevaccineerd worden. We moeten meedoen aan de klimaatmaatregelen (want anders…!), we moeten 100 km/u rijden op de snelweg. We moeten ons huis isoleren. We moeten onze cv-ketel vervangen door een warmtepomp. We moeten elektrisch gaan rijden. Dan het toppunt: Boeren moeten stoppen, anders wordt hun vergunning ingetrokken.

Nu is ‘moeten’ ook een onderdeel van het leven in een vrij land. Een gezonde, democratische samenleving bestaat bij de gratie van een aantal basisregels. Zo is het logisch dat je rechts moet rijden, je belasting moet betalen, dat je een goed burger moet zijn.  Daar heeft niemand iets op tegen.

Echter, op dit moment is er wel heel veel te moeten. De bovenstaande lijst van verplichtingen is nog lang niet compleet. Het democratisch gehalte van onze rechtsstaat is daarbij volledig ondergesneeuwd bij wat we allemaal ‘moeten’.

Laten we bij vaccinaties beginnen. Minister Hugo de Jonge wil met een Coronapas vaccineren min of meer ‘afdwingen’. Zonder zo’n groen vinkje kun je niets, als ongevaccineerde. Je moet dus vaccineren, om volledig mee te kunnen doen. Ook als je daar op tegen bent, bijvoorbeeld uit (geloofs)overtuiging of omdat het je eigen mening is, waar je in dit geval volledig recht op hebt. Lichamelijke integriteit is een groot goed. Een overheid – of een werkgever -mag daar nooit afbreuk aan plegen. Dan heb je ook nog de groep mensen, die om medische redenen geen vaccin mogen nemen, omdat dat voor hen bedreigend is.  Die staan pas echt in de kou.

Boeren

Van de vaccinaties maken we een sprong naar de boeren. Want de stikstofuitstoot moet minder, andere vervuiling moet minder, terwijl Nederland zich gewoon in de vingers heeft gesneden, door de stikstofregels veel  te krap te maken en veel te veel Natura2000 gebieden aanwees. Daardoor zit de overheid nu met de gebakken peren.

Boeren vragen vrijwillig te stoppen, is er veel te ver over. Investeren door de overheid in verplaatsing van een boerenbedrijf, dat op een wat ‘ongelukkige’ plek ligt, zou in een uiterst geval nog een mogelijkheid zijn. Maar nee, de regering gooit liever een mammoettanker vol benzine op het smeulende vuur van de boerenopstand, door te zeggen, dat boeren ook gedwongen moeten kunnen worden om te stoppen.

Vervolgens worden er nog tien extra mammoettankers vol benzine op het vuur gegooid door de Landsadvocaat, die zegt dat je de stikstofvergunningen van boeren desnoods maar moet intrekken, om ze zo gedwongen te laten stoppen. Dat is er helemaal te ver over in een democratie. Welke bank zal nog willen investeren in een boerenbedrijf, met het risico in het achterhoofd, dat vergunningen ‘zomaar’ ingetrokken kunnen worden? Dat is de doodsteek voor agrarisch Nederland.

‘Moeten’ is dwang en dat is in een democratie soms nodig, om een duwtje  in de goede richting te geven. Maar aan een teveel aan moeten gaat de democratie ten onder. Sterker nog, die is goeddeels al ten onder gegaan. Het is dus pompen of verzuipen, om de zinkende democratie te redden. Maar zolang Nederland niet anders gaat kiezen in het stemhokje, valt daarvoor het ergste te vrezen.

 

14.09 2021

-------------------------------------------------------------

Einde van deze opinie

==================================================

Het personeelsbeleid van de VVD

"De VVD gaat over haar eigen personeelsbeleid," aldus VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte. Tot op zekere hoogte heeft hij gelijk. Een bedrijf stelt ook geen ceo aan, omdat een concurrent dat wil, maar omwille van zijn kwaliteiten voor het bedrijf.

Rutte heeft onmiskenbaar kwaliteiten voor de VVD. Verkiezingen na verkiezingen wint hij als partijleider en maakte de VVD de grootste partij van Nederland, al meer dan tien jaar op rij. Een indrukwekkende prestatie, zij het dat de prestatie van het team rond Rutte hier enigszins onderbelicht blijft. Een goede campagne is immers afhankelijk van vele mensen en factoren, zoals een goede campagneleider en een goed team van kandidaten. 

Echter, is Rutte wel de goede leider die hij zelf denkt - en waarvan de VVD zegt die hij is? We kunnen vooral concluderen, dat Rutte een leider is, die geen tegenspraak duldt. Een 'totalitaire' leider, wiens wil wet is. Pieter Omtzigt (CDA) spreekt niet voor niets van de 'Ruttedoctrine'. Macht zonder tegenmacht te dulden. Uiteraard ben je als solitair een krachtige leider, met vooral een krachtige hand, waarmee je iedereen die je niet aanstaat opzij schuift om een 'functie elders' te geven. Maar of het een goede garantie is voor samenwerking met andere partijen? Dat is nog maar de vraag.

 

Dat de VVD Rutte in zo'n sterke positie zet, bemoeilijkt de samenwerking met andere partijen in een coalitie. Een coalitie is namelijk samenwerking en dat is juist het zwakke punt van Rutte. Diverse partijen, waarmee de VVD als een soort 'natuurlijke partners' in een Kabinet kan gaan zitten, hebben inmiddels aangegeven dat ze Rutte als premier of formateur van een Kabinet niet zien zitten. Daarvoor is er teveel gebeurd, 

 

Waar Rutte zelf vindt, dat het personeelsbeleid een zaak is van hem en zijn partij, wilde hij wel Pieter Omtzigt doorschuiven naar 'een functie elders'. Echter, daar gaat het CDA over. Nu blijkt, dat hij met zijn partijgenote Rita Verdonk hetzelfde probeerde, toen zij meer voorkeursstemmen in de wacht sleepte dan Rutte zelf als lijsttrekker.

 

Dat andere partijen eisen, dat Rutte buitenspel wordt gezet bij de VVD, is in het licht van coalitievorming niet meer dan legitiem. Het vertrouwen is namelijk weg tussen Rutte en de beoogde coalitiepartners. Vergelijk het met de fusie tussen twee bedrijven. Een beoogd ceo van het gefuseerde bedrijf, die het vertrouwen geniet van bedrijf A, maar niet van bedrijf B, zal toch vervangen moeten worden door iemand, die wel het vertrouwen van beiden geniet. 

 

Je kunt dan wel je eigen personeelsbeleid willen bepalen, maar als je wilt samenwerken, moet je daar toch overeenstemming over hebben. In een coalitie werken partijen samen. Daar mogen coalitiepartners best eisen aan stellen. Dat besef moet bij de VVD toch maar eens doordringen.

 

06.04.2021

 

======================================

Eenlingen en een harde boodschap

 

Opnieuw was de boodschap keihard, dinsdag 2 februari. In feite komt het hierop neer: de lockdown blijft, voor min of meer onbepaalde tijd. Slecht nieuws voor ondernemers in de horeca, winkeliers - waar minimaal wordt versoepeld - en niet in het minst voor de 'gewone' burger, die hunkert naar 'normaal'. Zakenmensen die elkaar een hand kunnen geven, familieleden die elkaar kunnen knuffelen. Zo hoort het immers te zijn. Mensen zijn sociale wezens, die niet zonder contact kunnen.

 

Corona heeft van mensen echter eenlingen gemaakt en dat is onnatuurlijk. Sterker nog, de ander is 'besmettelijk', zeker als die geen mondmasker draagt, maar ook al, als die te dichtbij komt. De bekende afwerende hand, samen met het bits uitgesproken 'anderhalve meter!' is daar een duidelijk voorbeeld van. Een letterlijk uitgestoken hand naar de ander is 'not done'. Eerlijk gezegd, ik begin er zelf min of meer al aan te wennen. Tenzij een ander met uitgestoken hand op mij afkomt. Die schud ik dan hartelijk. Wat maar duidelijk maakt: dingen wennen snel. Al zal ik nooit aan de anderhalve metersamenleving wennen.

Dat mensen eenlingen worden en elkaar zien als 'besmettelijk' is een slechte ontwikkeling. Letterlijk afstand houden leidt nu eenmaal niet tot 'innerlijke' verbondenheid, net als het niet mogen aanraken van elkaar. Je zult maar vrijgezel zijn en een partner zoeken. Blij, dat ik mijn lieve echtgenote ruim voor Corona tegenkwam... Vooral jongeren hebben hier een enorm probleem.

 

De huidige samenleving is een harteloze, koude samenleving geworden. 'Samen krijgen we Corona onder controle', roept de overheid. Hoe, samen? Als je niet eens in elkaars buurt mag komen en zelfs elkaars gezicht niet ziet door die vermaledijde mondmaskers, die ook nog eens huidaandoeningen veroorzaken bij degenen, die ze lang achtereen moeten dragen, voor werk bijvoorbeeld. Naast ademhalingsproblemen, omdat mensen er sneller van gaan ademen. Mensen zien elkaars gezichtsuitdrukking niet meer, een grotere afstand kun je niet scheppen.

 

Echter, het ergste is nog de uitzichtloosheid. Elkaar niet kunnen ontmoeten, zelfs niet binnenshuis, laat staan samen met familie of vrienden naar restaurant of op cafe. Niet normaal je inkopen kunnen doen, maar alles online of bestellen/afhalen bij een winkel. Wie iets koopt, wil in veel gevallen een product ruiken, voelen, passen, ervaren. Een schoen van maat 43 kan altijd groter of kleiner uitvallen. Daar zit je dan, met je net iets te grote of te kleine schoenen, shirt, broek of vest. Daar zit je dan, met je onverzorgde haren, omdat je niet naar de kapper mag. Hoewel veel kappers ook clandestien knippen. Zeg nou eerlijk, je kunt het mensen toch niet aandoen, om ze maandenlang een knipbeurt te ontzeggen?

 

Elke keer is er weer een sprankje hoop. De besmettingscijfers dalen. Prompt wordt er dan weer iets nieuws verzonnen, zoals de Britse variant van het virus, die superbesmettelijk zou zijn. De dalende cijfers zeggen anders, maar onze regenten hebben ook daar iets op gevonden: het coronabeleid wordt voortaan bepaald door mogelijke toekomstige besmettingen.' Toegeven, vindingrijk zijn ze wel. Rutte, die vakkundig langs kritische vragen laveert tijdens persconferenties. Met andere woorden: hij geeft totaal geen antwoord, maar stort een brij van woorden uit over de bevragende journalist.

Het kan zo niet langer. Je kunt een samenleving niet een jaar lang met ups en (lock)downs gesloten houden zonder een zware wissel te trekken op het welzijn van mensen en de economie. Bewust in deze volgorde. De uitzichtloosheid van lockdown, avondklok en een samenleving, waar de ziel uit is verdwenen, het middel is erger dan de kwaal, Corona.

Laat de regering de samenleving open gooien, liefst morgen nog. Horeca open, restaurants open, winkels open, kappers open, net als musea, pretparken en andere vormen van recreatie.Wie zichzelf wil beschermen met een mondmasker, omdat hij/zij bang is voor Corona, prima. Wie thuis wil blijven, idem dito. Maar houd niet een hele samenleving in gijzeling. De samenleving weer open, ondanks Corona. Wedden, dat het best goed gaat? 'En heel het volk zal juichen: 'Wij zijn vrij.'

 

03-03-2020

 

Voor meer blogs, scroll naar beneden.

Zoals het (avond)klokje thuis tikt...

 

Het is zo'n 47 of 48 jaar geleden, dat ik voor het laatst van mijn moeder te horen kreeg, dat ik om 20.00 uur thuis moest zijn. Anders zwaaide er wat. Ondanks dat ik ruim een half uur later thuis arriveerde, zwaaide er niets en werk de mij als kind opgelegde avondklok'' ingetrokken. Mijn ouders zagen in dat het niet meer paste bij mijn leeftjd en dat ik inmiddels zelf mijn verantwoordelijkheid wel aankon. 

Nu in inmiddels ruim de middelbare leeftijd heb bereikt, is het een Minister President, die ook nog demissionair is ook, die mij gaat zeggen dat ik om 20.00 uur thuis moet zijn. Alsof ik een onmondige kleuter ben. Zoals het avondklokje thuis tikt, tikt het nergens, moet onze Minister President denken. 

 

Het vreemde is, dat enige tijd geleden in de Tweede Kamer een motie werd aangenomen, dat er in Nederland geen avondklok mag worden ingevoerd. Die motie werd ingediend door de PVV en kon rekenen op een ruime steun in de Tweede Kamer. Duidelijke zaak, geen avondklok is geen avondklok. Discussie gesloten, zou je denken.

 

Demissionair Minister President Rutte daarentegen staat erom bekend dat hij koste wat kost zijn zin wil doordrijven. Lukt dat niet op een normale manier, dan beukt hij de Tweede Kamer net zolang murw met allerlei argumenten, tot die hem uiteindelijk z'n zin geeft, Met de meest krappe meerderheid meestal, maar toch. Hopelijk is de Tweede Kamer dit keer uiterst standvastig tijdens een debat over een avondklok. Een debat, dat er in feite niet eens hoeft te komen, want de motie van PVV-leider Wilders, die met een grote meerderheid werd aangenomen zegt genoeg: Geen avondklok in Nederland, dat is nu eenmaal geen avondklok, een drammende, demissionaire Minister President ten spijt. Tja, democratie staat nu eenmaal haaks op de Ruttedoctrine, zoals het gedram van Rutte inmiddels wordt genoemd.

 

Het leidt er inmiddels toe, dat een groot deel van de Nederlanders klaar is met Corona. Want telkens als het weer beter gaat, moeten de maatregelen toch weer worden verzwaard en wordt er weer een 'nieuwe variant 'van het Coronavirus ontdekt. Zoals in Duitsland, waar Bondskanselier Merkel het liefst een totale lockdown zou invoeren. De reden: een pas ontdekte, superbesmettelijke variant van het Coronavirus. Je had het kunnen denken... De 'zeer besmettelijke varianten' van het virus worden blijkbaar 'op bestelling' geleverd?

 

Net als Merkel denken Rutte en De Jonge ook aan nog verdergaande zware reisbeperkingen, waarbij je slechts nog in een straal van 15 kilometer van je huis gerekend mag reizen. Een belachelijke maatregel, omdat cirkels elkaar altijd overlappen. Bovendien, zelfs dictaturen hebben nooit een volk zo'n maatregel opgelegd. Zelfs is die niet gebruikt in oorlogssituaties. Wel is het opvallend, hoe Rutte het beleid van Merkel bijna slaafs volgt. 

 

Het moet een keer ophouden, dat het volk behandeld wordt als onmondige kleuters. Het is een keer klaar. Als ze zo geloven in het vaccin, waarom is Nederland dan wat vaccineren betreft de 'slak' van Europa?

Maar de hamvraag is: Wat heeft dit arme volk Rutte gedaan, dat het zo zwaar moet lijden onder zijn Ruttedoctrine?

Direct na die vraag kun je een andere vraag stellen, namelijk de vraag wat er werkelijk aan de hand is. Want dat er meer aan de hand is, dat is inmiddels meer dan duidelijk. 

 

Misschien moeten we Rutte en De Jonge eens in thuisquarantaine plaatsen. Liefst voor een jaar. Want zoals het (avond)klokje thuis tikt, tikt het nergens...

 

18 januari 2021

Einde van dit blog

 

====================================================================================================

 

 

 

Corona: Lonkend perspectief hard nodig

 

Met het strenger worden van de maatregelen om Corona te bestrijden, ontbreekt een ding: een lonkend perspectief. Hoewel het Kabinet, premier Rutte en Coronaminister Hugo de Jonge voorop, al meer dan eens stelden, dat er iets moet zijn om naar uit te kijken, biedt datzelfde Kabinet alleen maar vooruitzichten op nog strengere maatregelen. Tussen zeggen en doen zit blijkbaar een groot verschil. Dat is ook de rode draad in het beleid van het Kabinet Rutte3, al vanaf de start.

 

Met telkens invoeren van nog strengere maatregelen, waarbij het Kabinet het zich wel heel gemakkelijk maakte met de 'Coronaspoedwet', leidt tot een vorm van lijdelijk verzet, waar zelfs vaccinatie niets aan kan veranderen. Vaccinatie is geen stipje aan de horizon. Bovendien, een 'stipje' aan de horizon is inmiddels onvoldoende. Dat moet een 'stip' zijn, een baaierd van licht aan het einde van de tunnel. Een steeds groter wordend aantal mensen verzetten zich via sociale media en fysieke demonstraties openlijk tegen de coronamaatregelen. Een andere, steeds groter wordende groep verzet zich min of meer latent, door het niet zo nauw meer te nemen met de maatregelen. In een groot aantal gevallen staan ze daar zelf niet eens bij stil, het sluipt er gewoon langzaam in. Het is 'Coronamoeheid.'

 

Inmiddels is wel bewezen, dat harde en strenge maatregelen niet optimaal helpen tegen een Coronagolf. Kijkend naar de eerste golf, woedde Corona het hardst in de landen met de strengste lockdowns, zie Spanje, Italie en Frankrijk. Kijk ook eens naar de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk, dat in een totale lockdown zit, maar waar de ziekenhuisbedden niet aan te slepen zijn.

Met de (overigens veel laat ingezette) 'intelligente lockdown' had Nederland het virus relatief snel onder controle. Daarbij kwam ook dat de bevolking gedurende die intelligente lockdown wel in groten getale bereid was om de maatregelen te volgen. Het was ook niet zo moeilijk: Mondmaskers waren niet verplicht, de winkels waren gewoon open, waardoor winkeliers weliswaar minder, maar toch geld konden verdienen. Restaurants en cafe's waren in eerste instantie dicht, maar konden later ook gewoon open, weliswaar met een aantal restricties, zodat er toch voldoende vertier was. Maar het belangrijkste was: Er was perspectief. Mensen konden op vakantie, hadden vertier. Weliswaar voornamelijk in eigen land, maar toch. Buitenlandse toeristen waren blij, in ons land hoefden ze eindelijk niet verplicht dat vermaledijde mondmasker te dragen. Ook een vorm van perspectief. 

 

Met de harde lockdown in september werd dat allemaal tenietgedaan. Het perspectief dat lonkte, werd door een persconferentie in een half uur tijd afgebroken. Sinds die harde lockdown zien we de besmettingen ook alleen maar stijgen, meer mensen kwamen in het ziekenhuis, meer mensen werden ziek. Hoewel de besmettingsaantallen geen graadmeter vormen voor het werkelijke aantal zieken door Corona, worden die wel als leidraad gebruikt om Nederland in een strenge lockdown, noem het maar een houdgreep,te houden. 

 

Een lonkend perspectief is een medicijn tegen Corona. Inmiddels zijn die medicijnen er, onder meer Hydrochloroquine, Broomhexine en een aantal anders, die ik niet bij name ken, ik ben geen farmaceut. Wel hebben die medicijnen gemeen, dat ze allen zeer goedkoop zijn en gemakkelijk te fabriceren, omdat ze al zo lang meegaan, dat de patenten erop inmiddels zijn verlopen. Daardoor kan elke fabrikant of apotheker ze maken. Broomhexine ligt zelfs gewoon in de supermarkt, voor slechts een paar euro.

Met een vaccin zijn mensen niet te genezen, het is slechts gevolgbestrijding op fr lange termijn. Medicijnen daarentegen hebben wel snel effect en pakken de ziekte doeltreffend aan, zodat strenge maatregelen niet langer nodig zijn en we via een stappenplan weer terug kunnen naar het normale leven.

 

Dat is een lonkend perspectief. Helaas wordt dat ons door Kabinet en farmaceuten onvoldoende onderkend. Bij het Kabinet gaat het om macht, bij de farmaceuten om geld. Toch zou dat een prima oplossing zijn. In donkere tijden telt namelijk alleen het perspectief. Wie perspectief wordt geboden, heeft een reden om vooruit te kijken.

 

12 januari 2021

 

Einde van deze Opinie

 

 

======================================

Corona en de redelijkheid

 

Corona heeft Nederland - en de rest van de wereld - in zijn greep. Drastische maatregelen zijn nodig, om deze pandemie in de spreekwoordelijke kiem te smoren. De vraag is, hoe ver gaan we? 

 

Als het aan overheden ligt, heel ver. Sluiten van horeca, scholen, winkels, in sommige landen apps, die elke stap van mensen registreren. Zelfs op pad gaan met een groepje vrienden om samen een toertochtje op de motor te rijden, ligt onder vuur, want fietsers zouden daardoor gedwongen kunnen worden om minder dan anderhalve meter afstand van elkaar te komen. Laat dat even op u inwerken: 'zouden kunnen worden...'. 

 

Natuurlijk, Covid-19 is een zeer besmettelijke, vaak dodelijke ziekte. Dat er overheidsmaatregelen zijn, zoals de anderhalve meter afstand, geen handen schudden, het openbare leven voor een groot deel stilleggen, allemaal heel begrijpelijk en prima. Waar het mij echter om gaat, is dat er heel vrijheden worden beperkt, waarvan we ons kunnen afvragen, of we die ooit weer terugkrijgen. Samenscholingen die verboden zijn. In principe nergens voor nodig, als mensen maar afstand van elkaar houden. Het verbod op samenscholingen komt overheden daarentegen heel goed uit" geen demonstraties meer, geen bijeenkomsten waarin het overheidsbeleid onder vuur kan liggen, geen kerkdiensten meer, want religie is volgens neo-liberalen ook een soort opium voor het volk, net als het destijds voor communisten was. Opmerkelijk gegeven overigens.

 

Alle plezier en - met een mooi woord gezegd - jolijt is of wordt ons afgepakt in naam van 'Corona'. Heel veel van die maatregelen zijn zwaar overtrokken. Een groep autocrossers beboeten wegens 'samenscholing'. Komen die dan dichter dan anderhalve meter bij elkaar in hun auto's? Dan loopt het niet best af... Met rondvliegende drones mensen op het strand of in een natuurgebied sommeren om weg te gaan. De vergelijking met de zwarte helikopters in het boek '1984\ dringt zich op.

 

Het ergst vind ik nog de totale isolatie van ouderen, die zelfs hun kinderen en kleinkinderen niet meer mogen ontvangen. Deels begrijpelijk. Ouderen zijn kwetsbaar voor het virus. Hoewel, je kunt ook op zoek naar andere maatregelen, zoals speciale 'bezoektafels' waar ouderen hun familie toch - op gepaste afstand en eventueel gescheiden door een scherm - kunnen zien en spreken. Een knuffel zit er dan begrijpelijk niet in, maar je voorkomt wel dat ouderen sterven van verdriet.

 

Coronamaatregelen worden echter kritiekloos opgevolgd door vrijwel de hele bevolking. 'Omdat de overheid zegt, dat het nodig is'. In dat zinnetje zit echter de crux. Vertrouw nooit blindelings een overheid, van welke signatuur dan ook. Doel van elke overheid is: meer macht verwerven voor diezelfde overheid. Hoe kun je als overheid gemakkelijker je grip op de samenleving vergroten, dan met het stellen dat maatregelen gewoon nodig zijn, want anders sterven mensen massaal. Hier ligt niet alleen een taak te wachten op de oppositie in de Tweede Kamer, maar op alle Nederlanders:

 

Leg overheidsmaatregelen altijd langs de meetlat van de redelijkheid. Zo komen we de Coronacrisis samen ook echt te boven.

 

Naar de volgende opinie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Viering van kerken met moslims kan niet

Salafistische scholen, waarop moslimkinderen leren dat ‘andersgelovigen gedood moeten worden’ en dat een van de grootste zonden die een moslim kan begaan is ‘een christen feliciteren met Kerst.’ Kinderen worden opgeroepen om zich af te keren van niet-gelovigen, onder meer christenen dus, of atheisten.  Hiermee wordt niet alleen een tweedeling geschapen, maar wordt ook een ‘Staat binnen de Staat’, in dit geval de Staat der Nederlanden, geschapen.

 

In dit licht gezien is het opmerkelijk, dat een aantal kerken in het Gelderse Ede, nota bene op de Bible Belt, in oktober een ‘Interreligieuze Viering’ gaan houden, samen met moslims. Dat gebeurt in een Edese moskee. Uitgerekend in Ede, waar zich twee salafistische scholen bevinden, die oproepen tot de hierboven genoemde haat. Zouden deze kerken nu echt denken, dat de kloof tussen het christendom en de islam te overbruggen valt? Of kunnen we het gewoon een provocatie noemen?

 

Volgens politici kan er moeilijk worden opgetreden tegen de salafistische scholen, omdat het geen officiele scholen zijn.  Een salafistische school is de islamitische tegenhanger van de protestantse zondagsschool. Met dat verschil, dat op de zondagsschool geen haat werd gezaaid ten opzichte van andere godsdiensten. Blijkbaar is er in politiek Den Haag de wil niet, of heerst er angst wat de islam betreft. Want een school gedwongen sluiten, kan. De verantwoordelijken voor de rechter slepen, kan ook. PVV-leider Geert Wilders, die hiervoor altijd heeft gewaarschuwd, staat voor minder voor de rechter.

 

Terug naar Ede, waar straks dominees en hun aanhang samen met de imam en zijn aanhang in een moskee zitten te vieren. Een godsdienst (christendom) en een ideologie (islam) samen, dat wringt. De ideologie zal altijd haar wil aan een godsdienst willen opleggen en indien dat niet mogelijk is, die godsdienst trachten uit te roeien. Dat blijkt ook uit wat moslimkinderen wekelijks op de salafistische scholen krijgen ingeprent. Daar is, zelfs voor de meest fervente islamknuffelaars, geen speld tussen te krijgen.

 

In het licht van de huidige berichten lijkt het voor de hand te liggen, dat de kerken de interreligieuze viering in de moskee afblazen. Want samen vieren met een ideologie, die er – in elk geval bewijsbaar - ook nog eens op uit is om christenen te doden, lijkt mij een heilloze weg. Het zou de betrokken kerken, predikanten en kerkenraden in Ede sieren om nu openlijk  afstand te nemen van de islam.

 

Hopelijk hebben ze dat lef.  (11-09-2019)

 

Naar de volgende opinie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Stikstof een zegen voor klimaatridders

Tot voor kort had nog nooit iemand gehoord van problemen met stikstof. Het was ‘klimaat’ wat de klok sloeg. Maar de Nederlandse burger heeft inmiddels de buik vol van het klimaat en vooral van alle kosten, waarmee de politiek ons  in naam van datzelfde klimaat wil opzadelen.

 

Dus wordt er nu gegrepen naar iets anders. Al geruime tijd strijdt de 69-jarige Nijmegenaar Johan Vollenbroek tegen de stikstofproblematiek en met name tegen de Programmatische Aanpak Stikstof, dat regelt, dat stikstofuitstoot later gecompenseerd kan worden. De zaak werd aangespannen door Mobilisation for the Environment (Mob), waarvan Vollenbroek  voorzitter is. Stikstofridder Vollenbroek daarentegen procedeerde tot aan de  Raad van State toe, die hem vervolgens ook nog in het gelijk stelde. Voor de klimaatridders in de politiek een zegen, want alles dat zij de bevolking juist liever niet zien doen, zoals autorijden, vlees eten, vliegen, de woning comfortabel warm stoken en vooral een comfortabel huis bewonen, wordt nu onmogelijk.

 

Partijen als GroenLinks en D66 hebben het al over het halveren van de Nederlandse veestapel. Dat heeft ongetwijfeld effect op de vleesprijzen voor de consument. Die zullen fors stijgen, zodat er maar een ding opzit: Minder vlees consumeren, of je nu wilt, of niet. Ook zullen we door de stikstofproblematiek grotendeels uit onze auto’s worden verdreven. Om over een vliegvakantie nog maar niet te spreken.

 

Op slot

Het probleem voor de bevolking is, dat de politieke elite hen met het onderwerp ‘stikstof’ totaal bij de keel heeft. De veestapel MOET minder, we MOETEN uit de auto, we MOETEN minder vliegen, we MOETEN anders verwarmen, we MOETEN…. Want anders…. GEEN WONINGEN ERBIJ. En dat is een ramp, gezien de schaarste aan woningen en de daarmee gepaard gaande omhoog gierende prijzen ervan. In die zin komt de uitspraak van de Raad van State voor de politieke elite als een zegen.

 

Stikstof echter is niet vies. Het zorgt ervoor, dat planten en bomen, die we juist zo hard nodig hebben, groeien en bloeien. Zonder stikstof zou er geen leven op aarde zijn. Waarom dan zo zwaar inzetten op stikstof? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Omdat het de klimaatridders uitstekend uitkomt. ‘Klimaat’ is uit. Dan inzetten op stikstof, waardoor de broodnodige woningbouw op slot gezet wordt. De burger wordt op die manier klemgezet door de politiek.

 

Stikstof is niet vies. Deze manier van politiek bedrijven wel. (10-09-2019)

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb