Boveneinder.jouwweb.nl
Home » Columns Boveneinder

Voor meer opinies, scroll naar beneden op deze pagina

 

Corona en de redelijkheid

 

Corona heeft Nederland - en de rest van de wereld - in zijn greep. Drastische maatregelen zijn nodig, om deze pandemie in de spreekwoordelijke kiem te smoren. De vraag is, hoe ver gaan we? 

 

Als het aan overheden ligt, heel ver. Sluiten van horeca, scholen, winkels, in sommige landen apps, die elke stap van mensen registreren. Zelfs op pad gaan met een groepje vrienden om samen een toertochtje op de motor te rijden, ligt onder vuur, want fietsers zouden daardoor gedwongen kunnen worden om minder dan anderhalve meter afstand van elkaar te komen. Laat dat even op u inwerken: 'zouden kunnen worden...'. 

 

Natuurlijk, Covid-19 is een zeer besmettelijke, vaak dodelijke ziekte. Dat er overheidsmaatregelen zijn, zoals de anderhalve meter afstand, geen handen schudden, het openbare leven voor een groot deel stilleggen, allemaal heel begrijpelijk en prima. Waar het mij echter om gaat, is dat er heel vrijheden worden beperkt, waarvan we ons kunnen afvragen, of we die ooit weer terugkrijgen. Samenscholingen die verboden zijn. In principe nergens voor nodig, als mensen maar afstand van elkaar houden. Het verbod op samenscholingen komt overheden daarentegen heel goed uit" geen demonstraties meer, geen bijeenkomsten waarin het overheidsbeleid onder vuur kan liggen, geen kerkdiensten meer, want religie is volgens neo-liberalen ook een soort opium voor het volk, net als het destijds voor communisten was. Opmerkelijk gegeven overigens.

 

Alle plezier en - met een mooi woord gezegd - jolijt is of wordt ons afgepakt in naam van 'Corona'. Heel veel van die maatregelen zijn zwaar overtrokken. Een groep autocrossers beboeten wegens 'samenscholing'. Komen die dan dichter dan anderhalve meter bij elkaar in hun auto's? Dan loopt het niet best af... Met rondvliegende drones mensen op het strand of in een natuurgebied sommeren om weg te gaan. De vergelijking met de zwarte helikopters in het boek '1984\ dringt zich op.

 

Het ergst vind ik nog de totale isolatie van ouderen, die zelfs hun kinderen en kleinkinderen niet meer mogen ontvangen. Deels begrijpelijk. Ouderen zijn kwetsbaar voor het virus. Hoewel, je kunt ook op zoek naar andere maatregelen, zoals speciale 'bezoektafels' waar ouderen hun familie toch - op gepaste afstand en eventueel gescheiden door een scherm - kunnen zien en spreken. Een knuffel zit er dan begrijpelijk niet in, maar je voorkomt wel dat ouderen sterven van verdriet.

 

Coronamaatregelen worden echter kritiekloos opgevolgd door vrijwel de hele bevolking. 'Omdat de overheid zegt, dat het nodig is'. In dat zinnetje zit echter de crux. Vertrouw nooit blindelings een overheid, van welke signatuur dan ook. Doel van elke overheid is: meer macht verwerven voor diezelfde overheid. Hoe kun je als overheid gemakkelijker je grip op de samenleving vergroten, dan met het stellen dat maatregelen gewoon nodig zijn, want anders sterven mensen massaal. Hier ligt niet alleen een taak te wachten op de oppositie in de Tweede Kamer, maar op alle Nederlanders:

 

Leg overheidsmaatregelen altijd langs de meetlat van de redelijkheid. Zo komen we de Coronacrisis samen ook echt te boven.

 

Naar de volgende opinie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Viering van kerken met moslims kan niet

Salafistische scholen, waarop moslimkinderen leren dat ‘andersgelovigen gedood moeten worden’ en dat een van de grootste zonden die een moslim kan begaan is ‘een christen feliciteren met Kerst.’ Kinderen worden opgeroepen om zich af te keren van niet-gelovigen, onder meer christenen dus, of atheisten.  Hiermee wordt niet alleen een tweedeling geschapen, maar wordt ook een ‘Staat binnen de Staat’, in dit geval de Staat der Nederlanden, geschapen.

 

In dit licht gezien is het opmerkelijk, dat een aantal kerken in het Gelderse Ede, nota bene op de Bible Belt, in oktober een ‘Interreligieuze Viering’ gaan houden, samen met moslims. Dat gebeurt in een Edese moskee. Uitgerekend in Ede, waar zich twee salafistische scholen bevinden, die oproepen tot de hierboven genoemde haat. Zouden deze kerken nu echt denken, dat de kloof tussen het christendom en de islam te overbruggen valt? Of kunnen we het gewoon een provocatie noemen?

 

Volgens politici kan er moeilijk worden opgetreden tegen de salafistische scholen, omdat het geen officiele scholen zijn.  Een salafistische school is de islamitische tegenhanger van de protestantse zondagsschool. Met dat verschil, dat op de zondagsschool geen haat werd gezaaid ten opzichte van andere godsdiensten. Blijkbaar is er in politiek Den Haag de wil niet, of heerst er angst wat de islam betreft. Want een school gedwongen sluiten, kan. De verantwoordelijken voor de rechter slepen, kan ook. PVV-leider Geert Wilders, die hiervoor altijd heeft gewaarschuwd, staat voor minder voor de rechter.

 

Terug naar Ede, waar straks dominees en hun aanhang samen met de imam en zijn aanhang in een moskee zitten te vieren. Een godsdienst (christendom) en een ideologie (islam) samen, dat wringt. De ideologie zal altijd haar wil aan een godsdienst willen opleggen en indien dat niet mogelijk is, die godsdienst trachten uit te roeien. Dat blijkt ook uit wat moslimkinderen wekelijks op de salafistische scholen krijgen ingeprent. Daar is, zelfs voor de meest fervente islamknuffelaars, geen speld tussen te krijgen.

 

In het licht van de huidige berichten lijkt het voor de hand te liggen, dat de kerken de interreligieuze viering in de moskee afblazen. Want samen vieren met een ideologie, die er – in elk geval bewijsbaar - ook nog eens op uit is om christenen te doden, lijkt mij een heilloze weg. Het zou de betrokken kerken, predikanten en kerkenraden in Ede sieren om nu openlijk  afstand te nemen van de islam.

 

Hopelijk hebben ze dat lef.  (11-09-2019)

 

Naar de volgende opinie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Stikstof een zegen voor klimaatridders

Tot voor kort had nog nooit iemand gehoord van problemen met stikstof. Het was ‘klimaat’ wat de klok sloeg. Maar de Nederlandse burger heeft inmiddels de buik vol van het klimaat en vooral van alle kosten, waarmee de politiek ons  in naam van datzelfde klimaat wil opzadelen.

 

Dus wordt er nu gegrepen naar iets anders. Al geruime tijd strijdt de 69-jarige Nijmegenaar Johan Vollenbroek tegen de stikstofproblematiek en met name tegen de Programmatische Aanpak Stikstof, dat regelt, dat stikstofuitstoot later gecompenseerd kan worden. De zaak werd aangespannen door Mobilisation for the Environment (Mob), waarvan Vollenbroek  voorzitter is. Stikstofridder Vollenbroek daarentegen procedeerde tot aan de  Raad van State toe, die hem vervolgens ook nog in het gelijk stelde. Voor de klimaatridders in de politiek een zegen, want alles dat zij de bevolking juist liever niet zien doen, zoals autorijden, vlees eten, vliegen, de woning comfortabel warm stoken en vooral een comfortabel huis bewonen, wordt nu onmogelijk.

 

Partijen als GroenLinks en D66 hebben het al over het halveren van de Nederlandse veestapel. Dat heeft ongetwijfeld effect op de vleesprijzen voor de consument. Die zullen fors stijgen, zodat er maar een ding opzit: Minder vlees consumeren, of je nu wilt, of niet. Ook zullen we door de stikstofproblematiek grotendeels uit onze auto’s worden verdreven. Om over een vliegvakantie nog maar niet te spreken.

 

Op slot

Het probleem voor de bevolking is, dat de politieke elite hen met het onderwerp ‘stikstof’ totaal bij de keel heeft. De veestapel MOET minder, we MOETEN uit de auto, we MOETEN minder vliegen, we MOETEN anders verwarmen, we MOETEN…. Want anders…. GEEN WONINGEN ERBIJ. En dat is een ramp, gezien de schaarste aan woningen en de daarmee gepaard gaande omhoog gierende prijzen ervan. In die zin komt de uitspraak van de Raad van State voor de politieke elite als een zegen.

 

Stikstof echter is niet vies. Het zorgt ervoor, dat planten en bomen, die we juist zo hard nodig hebben, groeien en bloeien. Zonder stikstof zou er geen leven op aarde zijn. Waarom dan zo zwaar inzetten op stikstof? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Omdat het de klimaatridders uitstekend uitkomt. ‘Klimaat’ is uit. Dan inzetten op stikstof, waardoor de broodnodige woningbouw op slot gezet wordt. De burger wordt op die manier klemgezet door de politiek.

 

Stikstof is niet vies. Deze manier van politiek bedrijven wel. (10-09-2019)

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb